MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
252. Pismo
Starcu Joksimu B.: O istini i disciplini
 
Nemoj se žaliti na Gospoda. Zašto nas, veliš, bije? Zašto nas bije bolešću i ratom i ognjem i insektima! A zar ljudi ne biju Njega hulnim rečima i grešnim delima? Bijući nas On objavljuje istinu o nama, i javlja milost Svoju prema nama. Jer nas želi probuditi, obratiti i spasti bijenjem kad ne uspeva milovanjem. Zato je rečeno u Pismu: svi su putevi Gospodnji milost i istina – svi, kako putevi blagosti tako i putevi strahota. Bilo da daje bilo da uzima On uvek pokazuje milost i javlja istinu. To ne vide svi ljudi; to vide oni koji drže zavjet njegov i otkrivenje njegovo (Ps. 25, 10). Dato im je da vide i znaju usred mraka slepila i neznanja; dato je njima da vide zato što oni drže – zavet i otkrivenje, to jest otkrivenu božansku istinu i disciplinu duha.
Otkrivena istina otkriva cilj našega bića, a disciplina duha otvara put ka tome cilju.
Ništa ne možemo protiv istine, nego za istinu, uči nas apostol (2 Kor. 13, 8). To govori onaj apostol, koji se dugo protivio istini i gonio istinu.
Čim se pred očima zamrači istina, odmah se gubi i put. Čim neko ostavi istinu, zbacuje i disciplinu. Bespućem i raspućem kreću se danas mnogi ljudi, i čitavi narodi, samo zato što neće da poznadu istinu. A bez istine se ne zna cilj i ne vidi put, kao ni bez svetlosti.
Vratiti se istini i disciplini duha. To je nasušna potreba našeg pokolenja, našeg vremena. Bez toga je propast neizbežna.
Istina nalaže disciplinu. Zato mnogi ljudi ne mare za istinu. Više vole laž, jer laž razrešava od svake discipline.
Istina se drukčije naziva Pravoslavljem, a disciplina duha Poštenjem.
Razmišljaj hitno i duboko o ovim dvema rečima, i otkriće ti se mnoge tajne našeg vremena, našeg besporetka, našeg stradanja i savremenog lutanja.
Mir ti i svetlost od Gospoda.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.