MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
247. Pismo
Kujundžiji A. P. u Prizrenu: O bolovanju pred smrt
 
„Ne bojiš se smrti, ali se bojiš bolesti pred smrt“. Tako govoriš. Tako i mnogi drugi govore. No najbolji među hrišćanima nisu tako govorili, nego su se predali volji Božijoj. Jer su znali, da je bolest za očišćenje duše. Ko voli čistoću – zar će mrzeti vodu? Telesne bolove pred smrt popušta na nas Tvorac naš kao neke mrazovite ili vruće struje vodene, što čiste duše naše. Kad je tako, zašto onda čeznuti za iznenadnom bezbolnom smrću? I pravedni Avram stradao je pred smrt: i onemoćav umrije Avram u dobroj starosti (1. Mojs. 25, 8). I krotki Jakov ležao je bolestan u postelji pre rastanka sa ovim svetom. Tako i pokajani car David. Pa kad su bijeni bolešću oni koji su s Bogom razgovarali, šta je ostalo za velike grešnike? Pomisli, kako svakog Božijeg dana umiru hiljade i hiljade staraca i starica, i žena i nejake dece. S malim izuzetkom svi oni boluju i u bolesti rastaju se sa ovim životom. Što bi se ti plašio od ono malo stradanja pred smrt čega se nisu uplašili nemoćni starci ni nejačka deca? Neko od svetih muževa stalno se molio Bogu, da mu Bog pošalje bolest pred smrt. Da mu ne dođe smrt bez glasnika. Da ne umre bez oproštaja. Da ne napusti ovaj svet pre nego što gorčinom bolova ne uništi u sebi svaki spomen na vulgarna uživanja. Veli se u Pismu: bije svakoga kojega prima (Jevr. 12, 6). Sledstveno: onoga koga Bog ne bije, mučno i prima. Zbog toga nemoj zavideti onima koji bez bola i stradanja odlaze iz ovoga sveta. Seti se Spasiteljevih muka pred smrt. Seti se onda muka i stradanja svetih apostola, proroka i mučenika. Pa tolikih malih i nečuvenih ljudi, koji svaki dan na hiljade umiru po bolnicama, seti se, i odbaci svaki strah od predsmrtne bolesti. Sačekaj ovu strpljivo, a kad dođe primi je kao od Boga.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.