MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
237. Pismo
Hadži A. Vasiću: O ispunjenom predskazanju
 
Molio sam te, da mi pišeš o tvom hadžiluku u Jerusalim, i ti si mi vrlo krasno sve opisao. Radi koristi naših čitalaca a s tvojom dozvolom ja evo objavljujem jedan deo tvoga opisa:
„Dvadeset godina spremao sam se za Jerusalim. Sve sam se spremao da odem, i svom dušom znao sam da moram otići, ali nije se dalo pre roka što je od Boga Visokoga. Po selu behu me počeli ismevati. Kako’no car David piše: i bijah podsmijeh svima okolo mene, tako i ja. Ali ja nisam mario. Meni je dato od Boga Visokoga u snu predskazanje, i ja sam osećao, da se ono mora izvršiti. A to je bilo ovako: pre dvadeset godina padne mi u ruke knjiga o putovanju kralja Milana u Jerusalim i po Istoku. Tu su knjigu u ono vreme davali đacima o ispitu. I ja ti tu knjigu pročitam u slast. Dok sam je čitao sve sam u sebi mislio: Bože, da li ćeš blagosloviti, da i ja grešan vidim sva ona mesta, gde je Spasitelj moj postradao za mene? Bože Visoki, udostoj me Jerusalima! Bože Visoki udostoj me Jerusalima! Kad a ono noću meni na san dođe mladić u kaluđerskom odelu. Dođe i stade blizu mene, a mene kao i ne vidi. Pa se okrete prema Istoku i otpoče klanjati i govoriti, a glas mu je kao zvonce na jaganjcima, pa reče:… „I sila i slava i carstvo i gospodstvo i svetlost i radost i miris i pesma – amin Tebi, Visoki Bože!“ Kad ovo izgovori pokloni se do zemlje, udari čelom o zemlju i poljubi zemlju, pa se onda okrete meni i reče mi: Znaj, da ćeš sigurno otići kuda si naumio, samo – ako prestaneš psovati. – Ih, teško meni, reknem kad se probudim, evo i visoka nebesa znaju za moju poganu psovku! A bio sam psovač. Moram se, dakle, lečiti od toga. I počnem se moliti svetom anđelu jer sam tvrdo verovao, da mi se ono anđel javio na snu. I dođe mi kroz um zapovest, da mesto psovke upotrebljavam reči: sunce te grejalo! Tako ću se samo odučiti od psovanja. I ja zaista tako počnem. Čim zaustim da opsujem ja viknem: sunce te grejalo! i tako do psovke i ne dođe. I prođe u tom punih dvadeset godi-na. I tek ove godine izvrši se ono što mi je obećano i što sam toliko želeo. I jedva jednom posle 20 godina u selu prestaše da mi se smeju. Bogu Visokom neka je sila i slava i carstvo i gospodstvo. Amin.“
Bog te živeo i blagoslovio.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.