MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
228. Pismo
Gospođi Ranosavi 3.: O kulturi i čoveku
 
Pišete, kako ste proveli zimu u jednom čuvenom gradu u inostranstvu. Nekoliko dana ste se osećali prijatno, dok Vam je pogled klizio po mermernim palatama, po cvetnim gradinama s vodoskocima, po ulicama glatkim i opranim, po hramovima, muzejima, bibliotekama, hotelima, i svim onim raznovrsnim kršom od zidarija i prtljagom od radoznalija, što se imenuje jednim imenom – kultura. Tek na posletku pao Vam je pogled i na ljude u tom gradu; upravo prvo je pao njihov pogled na Vas, i Vi ste se prenuli i zapazili, da Vaše torbe manje teže na prst i na kantar nego što su težile; da ste preskupo platili jedno sečeno staklo, za koje su Vam se kleli da je dijamant; da su Vas kočijaši vozili oko celog grada, dok su Vas dovezli do neke trgovine odmah do Vašeg hotela; da Vas svi unaokrug gledaju ne kao na ljudsko biće nego baš kao orlovi na leš, i tako redom. Svaki je samo tražio jedan mračan i tesan hodnik između zakonskih paragrafa, da Vas može nekažnjeno ukljuvati i očupati. Zbog toga govorite, kako Vas je kultura toga grada dovodila do divljenja a karakter ljudi međutim do gnušanja. „Preci ovih gnusnih ljudi morali su biti pravi divovi, kad su mogli izgraditi ovakvu kulturu!“ To su vaše poslednje reči. Ali ne, ne – ne varajte se. Preci njihovi bili su isti kao i oni. Ne grade kulturu samo veliki ljudi, nego često i mali, i sasvim mali, pa čak i neljudi. Mali su ljudi zidali kulturu Vavilona i Egbatane; mali su zidali i kulturu i Arabije i Misira. Arhizločinac Karakala sagradio je najdivnija kupatila. Krvava Semiramida uzdigla je u vazduhu viseće kule. Neljudi su izgradili vrlo udobnu kulturu u propaloj Pompeji. Neljudi su izgradili i kulturu Tira i Sidona, dva bezbožna grada, od kojih su preostala dva ribarska sela. Neljudi su sazidali i kulturu Sodoma, po zlu čuvenoga Sodoma. Niti su bili Bog zna kakvi ljudi i Meksikanci, koji su stvorili vrlo utančanu i slavnu kulturu. Sasvim je kulturan bio i Kapernaum, pa mu kultura nije pomogla, da bude uvršćen u red Sodoma. I ti Kapernaume, rekao je Gospod, koji si se do neba podigao do pakla ćeš sići… zemlji Sodomskoj lakše će biti u dan Suda nego tebi (Mt. 11, 23).
Karakter i kultura nisu uvek išli uporedo. Niti čovečnost i kultura, čega su svedok Mlečići. Niti junaštvo i kultura, čega su svedok Levantinci. Niti se po kulturi može ceniti vrednost čoveka ili naroda. I kao što su često kulture rasle bez karaktera, tako su se ponekad jaki karakteri razvijali bez kulture; primer su za ovo Spartanci, i u novije vreme Arnauti. A sada na kraju dozvolite, da vam, kao Slovenki, postavim jedno pitanje: – Posle Vašeg iskustva o kulturi i neljudima u gradu N. šta mislite šta bi trebao da bude glavni zadatak slovenskih naroda – da zidaju kulturu ili da vaspitavaju karaktere? I šta svet očekuje od Slovena: kulturu ili ljude? I za čim je danas čovečanstvu vapijuća potreba: za kulturom ili za dobrim ljudima?
Razmislite o tome, pa mi opet pišite.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.