MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
214. Pismo
Bratstvu „Svetih apostola“: O promeni svetaca
 
U vašem mestu bio nekad hram svetih Vrača. Vremenom je hram porušen, i od njega su ostali samo temelji. Na tim temeljima drevne crkve narod pali sveće o praznicima, a na dan svetih Vrača tu se sabira mnogo sveta na molitvu. Inače se služite jednim udaljenim manastirom. Sad se javio jedan od vaših imućnih građana sa željom, da na starim temeljima podigne novu crkvu, ali samo tako ako mu se dozvoli, da nova Crkva bude posvećena svetom Iliji. Pitate, da li se to može dozvoliti? Držim, da je to sasvim nerasudno. Ni narodu to neće biti po volji. Narod će i od sada dolaziti Crkvi o svetim Vračima kao što i sada dolazi, moliće se ovim svecima kao što se i sada moli. Taj vaš zemljak nema nikakvih krupnih razloga da menja svece hrama. Jedini su mu razlozi: prvo što je i njemu ime Ilija, i drugo što on smatra, da je sveti Ilija veći svetac od svetih Vrača. Prvi bi razlog učinio da ljudi veruju, da je taj čovek podigao crkvu sebi a ne svetom Iliji. A drugi je razlog uvreda Bogu, Ocu svih svetaca. Jer Bog ljubi one koji Njega ljube, to jest sve Svoje svetitelje, kao što roditelj ljubi decu svoju. Ko nanese uvredu deci, nanosi je roditelju. Sveti Vrači su vrlo veliki sveci. Preko njih je Bog projavio svoju moć i milost u svetu onako isto kao i preko svetog Ilije. Vaši pretci nisu bez razloga posvetili svoju crkvu svetim Vračima. Oni su morali imati za to jakih razloga. A pretke treba poštovati. Vaš imućan zemljak najbolje bi učinio, kad bi obnovio Crkvu svetih Vrača, na istom mestu, na istim temeljima. Ako neće to, onda bi mogao zidati crkvu svetom Iliji, ali ne na tom mestu nego na drugom, gde mu se odobri i blagoslovi. Inače, ako bi on ostvario svoju sadašnju zamisao, nastala bi kod ljudi nedoumica u pogledu dejstva svetitelja. Dogodilo se u staro vreme u Češkoj – dok je ova bila pravoslavna zemlja – da knjeginja Dragomira, majka svetog Vaclava, ubije Ludmilu, babu toga istog svetog kralja. Na grobu ubijene Ludmile počnu se odmah javljati mnoga čudesa i narod u masama povrvi na grob mučenice. Knjeginja Dragomira se uplaši za sebe od gneva narodnog, pa smisli ovakvo lukavstvo: na grobu svete Ludmile ona sazida Crkvu svetog Arhangela, kako bi narod sva javljena čudesa pripisivao svetom Arhangelu a ne Ludmili. Ali to joj ništa nije pomoglo. Narod je i nadalje posećivao grob svete Ludmile, i sva čudesa pripisivao njoj a ne svetom Arhangelu. Da se ne dogodi i kod vas, da Crkvu posvetite sve-tom Iliji a narod produži moliti se svetim Vračima i od ovih pomoć očekivati. Ili, što je još gore, da se ne podelite zbog svetitelja kao negda Korinćani, koji su u svađi govorili, jedni: ja sam Pavlov, a drugi: ja sam Apolov (1 Kor. 3,4). Da ne bude to među vama.
Mir vam i radost od Gospoda.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *