MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
210. Pismo
Učeniku učiteljske škole N. P.: O novom Čoveku
 
Želiš sa nekoliko drugova da pokreneš list „Novi Čovek“. Pozivaš i nas u saradnju. Rado ćemo se odazvati, ali pod uslovom da pre sviju prihvatiš saradnju apostola Pavla. Jer niko nema silnije nauke o novom čoveku od njega. I mi što znamo o tom predmetu primili smo od njega. Navešćemo ti samo nekoliko reči te čudesne Pavlove nauke:
Kološanima: A sad odbacite i vi: gnjev, ljutinu, pakost, huljenje, sramotne riječi iz usta svojih. Ne lažite jedan drugoga, jer svukoste staroga čovjeka sa djelima njegovim i obukoste se u novoga, koji se obnavlja za poznanje prema liku Onoga koji ga je sazdao. Obucite se, dakle, kao izabranici Božiji, sveti i ljubljeni, u milosrđe, dobrotu, smirenoumlje, krotost, dugotrpeljivost, podnoseći jedan drugoga i opraštajući jedan drugome … kao što Hristos oprosti vama, tako i vi. A povrh svega toga obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva (gl.Z).
Efescima: Da vi odbacite raniji način života staroga čovjeka, koji propada u željama varljivim, a da se obnavljate duhom uma svojega; i obucite se u novoga čovjeka, sazdanoga po Bogu u pravednosti i svetosti istine (gl. 4).
Korinćanima: Ako je ko u Hristu, nova je tvar; staro prođe, gle, sve novo postade (2 Kor. 5, 17).
Ima još mnogo slično ovome, no dosta i ovoliko. A sve ove apostolske reči slažu se sa rečima Hristovim: ako se ko ne rodi odozgo, ne može vidjeti Carstva Božijega (Jn. 3, 3). Kad je carević indijski Joasaf upitao svoga učitelja, starca Varlaama, koliko mu je godina, dobi odgovor: četrdeset i pet. Začuđen carević izjavi, da bi mu on dao punih sedamdeset. Na to mu odgovori starac, da su obojica pravo rekli, pa dodade: „ali ja nikako ne računam ono vreme, koje sam proživeo u svetskoj sujeti – jer ne mogu ja godine mrtvosti računati u godine života“. Eto šta je novi čovek, i šta bi trebao da propoveda vaš „Novi Čovek“.
Novi čovek je, dakle, onaj ko sebe promeni iznutra, iz osnova, iz sredine srca, pa onda pomogne kroz to – samo kroz to – i drugima da se promene i obnove. Bez znanja istine i bez puta Božije pravde to se ne da postići. Jasno je, da i u sasvim ostarelom telu može živeti novi čovek, i obratno, u sasvim mladom telu stari čovek. Računati staro i novo po kretanju sunca a ne po obnovljenju duše istinom i pravdom Božijom znači ne voleti apostola Pavla niti njegovu, jedinu istinitu, nauku o novom čoveku.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *