MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
203. Pismo
Književniku S. K.: O domaćinu
 
Čudi Vas što ja ne pišem „ni o čem drugom do samo o Hristu, kad treba pisati o miru svetskom, o kulturi, o prosveti, o napretku, o moralu“! O gospodine i brate, kam da ja ne umem ni o čem drugom ni pisati do o Hristu; i kam da ništa i ne znam osim Hrista! Da mi je da mogu reći kao apostol: rasudih da ne znam među vama išta sem Isusa Hrista (1 Kor. 2, 2). Oslušnite čeljad u kući – o čemu li više govore nego o domaćinu doma? Čujte i čitajte – ko se najviše posvednevno spominje u jednoj državi ako ne vladar i starešina države? Kako onda da se među stanovnicima sveta ne govori mnogo i mnogo o Domaćinu sveta, o Vladaru vasione, o Caru nebesa i zemlje, o Spasitelju duša naših? A govoriti o Hristu znači govoriti o svakom savršenom dobru na nebu i na zemlji.
Kad se govori o Hristu, govori se i o miru, jer On je pravi Mironosac i Mirodavac u istoriji naše planete.
Kad se govori o Hristu, govori se i o kulturi u dobrom smislu ove reči (jer je ova reč do grdila onakažena). Gle, On je nadahnitelj najblagorodnije i najsvetije kulture u svetu.
Govoriti o Hristu, znači govoriti i o prosveti ljudi, pošto se sva Njegova nauka odnosi na prosvećivanje ljudi, na prosvećivanje istinom i na preobraženje duhom.
Govoriti o Hristu znači govoriti o napretku, jer On jedini može odvesti ljude dalje od groba.
Pisati i govoriti o Hristu znači, naravno, neizbežno govoriti o moralu, to jest o vladanju, o poštenju, čistoti, dobroti, milosti prema stradalnicima, ljubavi, i tako redom.
Zaista, nije nikakvo čudo što moja skromnost piše i govori o Hristu, nego je žalosno i čudo što hiljade drugih, jačih i sposobnijih od mene, ne misle, ne govore, ne pišu, ne pevaju o Isusu Hristu, Sinu Božijem, Spasitelju sveta. Jer žetva je velika a poslenika malo. Da se molimo Gospodaru od žetve, da umnoži poslenike Svoje na njivi Svojoj.
Vas molim, potrudite se i Vi, da uđete u onaj veliki hor ljudi i angela, koji svoje poglede samo u Njega upravljaju, i sve svoje sile upotrebljavaju na utvrđivanje Njegovog svetog Jevanđelja u srcima ljudskim.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *