MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
19. Pismo
Sinu koji je pao pod roditeljsku kletvu
 
Pišeš, da si se zavadio sa ocem, da si se odelio od njega, i da te je on pri deobi prokleo. Pa pitaš, da li ta kletva ima nekog značaja.
Ima, nesumnjivo. Kako ne bi imala značaj roditeljska kletva? I od manjih stvari, čak i od običnim pomisli, potresa se duhovni svet, a kamo li od roditeljske kletve na pravdi izrečene. Pravedni Noje prokleo je Hamovo potomstvo zbog toga što se Ham narugao ocu svome Noju. I to prokletstvo povlači se i očituje se do dana današnjega na crnačkim plemenima, Hamitima.
U našoj zemlji nedavno se ostvarila jedna strašna materinska kletva. Nekoga razbludnoga sina korela majka. Sin u gnevu naruži majku. Majka ga i za to ukori. Onda on udari svoju roditeljku motkom. Zaplače se majka i zakuka, pa u bolu svome izrekne ovakvu kletvu na sina svoga; sine nesine, kako ja kukala danas tako ti kukao na tvoj najveseliji dan! Posle izvesnog vremena majka umre, a sin ostane nepokajan i neoprošten. Ali se majčina kletva ispuni. Na dan svadbe sinove – na najveseliji dan njegov – pucali svatovi iz pušaka. Jedno „zalutalo“ zrno pogodi mladoženju, i on počne kukati. No smrt učini kraj njegovom kukanju i – njegovom životu.
Prastaru zapovest Božiju o poštovanju roditelja potvrdio je Hristos izrekavši Svojim prečistim ustima: Poštuj oca i mater. Da niko, dakle, i ne pomisli, da je to Mojsejeva zapovest a ne Hristova.
No kad bi neki roditelj, neznabožac ili bezbožnik izrekao kletvu na sina svoga zbog toga što je sin hrišćanin, takva kletva pala bi na glavu roditelja, a ne sina. Ali, u tvome slučaju ti si kriv, i kletva ostaje na tebi. Zato požuri i umoli oca za života, da skine kletvu sa tebe i da te blagoslovi. Da bi živ bio i mnogoletan na zemlji.
Gospod neka ti je na pomoći.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.