MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
1. Pismo
Radniku koji pita: Šta je to duhovni život
 
Pa duhovni život i jeste pravi život. Ostalo je sve stvar.
Stvar je i telo naše; zemlja pozajmljena od zemlje. Zemlja, voda, oganj i vazduh – iz te četiri stvari izgrađeno je telo čovečje. Izgrađeno je ono tako vešto i čudesno, da se ne da izreći ni opisati. Pa ipak je telo samo jedna stvar, nije život; kola, nije putnik; kavez, nije ‘tica.
Šta je onda život? Sveto Pismo Božije jasno objašnjava to na prvom listu svom. I sazda Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga, i dunu mu u lice duh životni; i posta čovjek duša živa.
Znaš li dobro šta označavaju reči posredno i neposredno? Posredno, dakle, od zemlje, stvorio je Bog telo, a neposredno, od Sebe, udahnuo je u nj duh životni. Tako je čovek postao duša živa. I tako je čovek prividno stvar, ali stvar sa duhom životnim u sebi, koji je neposredno od Tvorca.
Tim duhom životnim drži čovek vezu sa samim Stvoriteljem svojim i sa svukolikim nebeskim duhovnim svetom, koji je oko Stvoritelja. Jedan plamičak, koji liči na večni plamen Božanstva. Iako telom gmižemo po zemlji među insektima mi smo tim plamičkom vezani s najvišim nebesima i večnošću.
Duša živa u telu, neprestano podržavana i oživljavana onim božanskim dahom životnim, to i jeste život čovečiji.
Praktično govoreći: duhovni život jeste naš neprestani trud, da se udostojimo onog božanskog daha u nama. Zašto da se trudimo i udostojavamo? Zato što je to nama Tvorac darovao od Sebe. Niko od nas nije to ni kupio ni platio, nego nam je večna Ljubav to darovala. Dar se istina ne plaća ničim. Zato je dar – dar. Ali onaj ko prima dar, i to tako dragocen kao što je život, mora se bar pokazati dostojan toga dara.
Kako da odgovorimo Bogu ljubavlju na ljubav, i kako da se pokažemo dostojni onog božanskog dara, o tome postoji velika nauka, koja se naziva duhovnom naukom. To je nauka nad svim ostalim naukama, kao što je i životni dah Božiji nad svim stvarima. Ta nauka nije od telesnog čoveka nego od samoga Svetoga Duha Božijega. Darodavac najdragocenijeg dara sam je naučio ljude kako da se udostoje toga dara.
Ako želiš ući u tu svetlu i slatku nauku, neka je blagoslovena želja tvoja.
Mir ti i radost od Gospoda.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.