MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
198. Pismo
Profesoru V. V.: O svecima na kocki
 
Žalite se na jednu sablažnjivu pojavu koju nema ko da spreči. Neko društvo izdalo je nove karte za kockanje sa likovima naših narodnih svetitelja, careva i junaka. Sveti Simeon Mirotočivi, osnivač jedne carske i svetačke dinastije; pa kralj Milutin, čijem se ćivotu klanja prestonica bratskog nam naroda bugarskog; pa sveti Stevan Dečanski, čije ime izgovaraju sa strahopoštovanjem i Arnauti i Turci; pa sveti Naum, prosvetitelj Slovena i čudotvorac – svi su oni sad izobraženi na kartama, nad kojima će se pušiti, psovati, svađati, lagati, tući. Pred njihovim ikonama narod pali kandila, a kockari će od sad pred njima paliti čibuke i jedan drugom – šamare. Vi kažete, da je pobuda ovakvom postupku – novac. I da niste kazali, znao bih to i ja i svako. Jer nema niti može biti ikakve uzvišene pobude u svetu, izuzev novca, da jedno društvo stavi čak i svece na kocku. Da li je kod nas kriza zaista dostigla tu meru, da moramo čak i svece staviti na kocku? Ako li je to društvo „društvo gladnih“, onda bolje da se svi u nj upišemo i pomremo od gladi nego da profanišemo one svete ličnosti, koje predstavljaju najuzvišenije vrhove naše istorije. Tim svetim dušama mi dugujemo premnogo i u prošlosti i u sadašnjosti. Velim i u sadašnjosti, jer one se mole pred prestolom Svevišnjega za potomstvo svoje.
Ja mogu zamisliti žalost svih onih koji slave ove svece kao svoju krsnu slavu, kad saznadu, da se sa njihovim slavskim likovima kockaju kockari po burdeljima. Zaista se mi razlikujemo od Evrope. U ovom vremenu krize evropski se narodi trezne i svuda pooštravaju zakonske mere protiv svih društvenih sablazni; naravno, i protiv kockanja. A kod nas se kockanje baš u ovo vreme oblači u ruho svetiteljsko i – posvećuje! Da je to društvo izdalo karte sa likom Jude, Vuka Brankovića, Omer-paše, beogradskih dahija, i raznih izdajnika i dezertera, čuvenih kockara i propalica, ne bi niko reči rekao protiv. Čak bi to bilo privlačnije za kockare nego li ozbiljna lica svetaca i heroja. Slično ide sa sličnim: izdajnici sa kockarima, i tirani spoljašnji sa tiranima unutarnjim (strastima kockarskim). Ali šta imaju slično naši narodni svetitelji sa kockarima? Čemu će ikonostas u raskalašnim podrumima?
Vi to nazivate cinizmom. Ne znam. Ako je cinizam, onda taj cinizam prema svetinji i rodoljublju više priliči današnjoj Moskvi nego Beogradu. Kakvo su nam zlo učinili Nemanja i sveti Naum, da budemo cinični prema njima? I čestita Kosovka devojka – šta nam je ona zgrešila, da njeno lice brljaju prsti, kojima upravlja strast za parama? i da se nad njom kikoću noćne… da rečem najblaže – noćne nespavalice.
Pričali su mi Japanci, kakvo je kod njih poštovanje prema vladarima. Vele, kad se pojavi požar u jednoj kući, prvo se spasava slika Mikadova, pa onda čeljad. A mi naše najveće hrišćanske vladare – na karte!
Još se živo sećam, kad su prvi put izrađene čaše sa slikama naših velikih ljudi i svetaca. Sećam se, kako je onda čaršija beogradska negodovala, što su i likovi slavskih svetaca stavljeni na čaše, iz kojih se pije, pa i opija. A pazite sad, kakav smo gigantski korak napravili u „progresu“! Sveci na kocki! Zar mislite, da narod beogradski neće i sad negodovati? Jer ako se ovako „progresira“, ubrzo će neko društvo staviti na kocku i Boga i Bogorodicu i anđele i sva nebesa. I posle toga neće se imati šta više „stavljati na kocku“. Tada će se morati predati satani ključevi od radnje. Eto Vam moje mišljenje, koje ste želeli. Da dodam još samo jedno: ne vređajmo one koje slavimo, kojima se dičimo, kojima sveće palimo i crkve zidamo. Zašto da se rugamo onima koji nas vole i Bogu se za nas mole? Zašto da prljamo one, koji nas peru pred svetim nebesima? Zašto da mračimo lik onih, od kojih se svetli sva istorija naša? i sadašnjost naša?

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.