MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
196. Pismo
Jednom revolucionaru: O sažaljenju
 
Vi grmite protiv bogataša, i to je, mislite, moderno. Pre svega, ispitajte sebe. Recimo, Vama se ukaže prilika da postanete bogataš – da li bi Vi to odbili? I da li onda ne bi zaćutali? Vi se ljutite na Crkvu što se i ona ne bori protiv bogataša. A zar Crkva to ne čini? I zar nije činila i pre Vašeg rođenja, i pre rođenja Vašeg đeda i čukunđeda? I kad Vaša usta zamuknu u grobu, zar će i usta Crkve zamuknuti? Još pre devetnaest stoleća apostol naređuje svome sledbeniku: bogatima ovoga svijeta zapovijedaj da se ne preuznose, niši da seuzdaju u bogatstvo propadljivo, nego u Boga živoga (1 Tim. 6,17). Samo je razlika između Vašeg prekora bogatašima i Crkvenog. Vi korite iz zavisti i mržnje, Crkva iz sažaljenja. Crkva zna, da je bogatašima ovoga sveta najteže spasti se. Rekao je Spasitelj: zaista vam kažem, da je teško bogatome ući u Carstvo Nebesko. Eto zbog čega Crkva, bez zavisti i mržnje, ima samo sažaljenje za bogataše. Uzeti ovo sažaljenje kao slabost Crkve prema bogatašima i kao težnju njenu da opravda „stalež“ bogataški, daleko je od istine kao zvezde od raketli. Crkva nije staleška no sveljudska. Ako Vi u bogatašu vidite samo bogataša, Crkva u bogatašu traži čoveka. Njeno sažaljenje odnosi se na čoveka u bogatašu a ne na breme bogatstva na čoveku. Teško onom koji umnožava što nije njegovo! dokle će? i koji trpa na se gusto blato – viče glas još starozavetne Crkve. I još dodaje: eto, obložen je zlatom i srebrom, a nema duha u njemu (Avakum 2,6.19). Zato su u očima Crkve bogataši najopterećeniji bednici, najteži bolesnici. Punoći njihovih sanduka odgovara najčešće očajna praznina njihovih duša. Otuda sažaljenje prema njima, kao prema mesečarima na krovu. Od njih se samo ište milost, a ne daje im se. A oni su žedni milosti i sažaljenja kao i sva stvorenja. Prezrite njihovo bogatstvo i oni će ga sami pre-zreti. Prezrete li njih kao ljude, oni će se još više priljubiti uz bogatstvo svoje. Darujte ih nekim duhovnim darom – recimo sažaljenjem – i oni će se odvažiti da daruju siromahe svojim materijalnim blagom.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *