MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
189. Pismo
Bratstvu „Sv. Jovana“: O miru Božijem
 
Hristos se rodi, hristijani! Mir vam Božiji! Da se mirbožimo, govori nezlobni narod. Ovu reč narod je smislio –Mirbožiti se. Divan izraz za divnu jevanđeljsku istinu o miru. Jevanđeljska je istina o miru, da je pravi mir – božanski, i od Boga. Mir je nebeska stvarnost, i samo s neba može doći. Tu nebesku stvarnost izlevali su na zemlju angeli Božiji pesmom oko pećine, u kojoj se rodi Knez mira. I na zemlji mir, pevali su angeli. Pevali su angeli tu pesmu – koja je za zemlju pesma a za nebo stvarnost; ali je nisu ispevali pa zaćutali. I danas je oni pevaju, mada je ona postala nečujna za mnoge otvrdle uši. Tu angelsku pesmu narod je izrekao jednom rečju – mirbožiti se. Ovo znači praktičnu primenu te angelske pesme u životu ljudi. Ovo znači, braćo, da imamo mir Božiji u sebi i među sobom; da živimo u Božijem miru, i da se pozdravljamo Božijim mirom. Kiši je otadžbina u visinama, miru u još većim. Veštački mir je neistina kao i veštačka kiša. Mimo Boga stvoreni mir samo je most iz-među dva rata. Mir svoj dajem vam, rekao je Sin Božiji učenicima. Takav je mir Božiji, trajni, radosni, životvorni: njega daje Bog i njega primaju ljudi. Gospod im dade mir od svuda (2 Dnev. 15, 15; 20, 30), piše u Bibliji za pobožne careve Izrailjeve. Zbog dobrote starešina narodnih Bog daje mir narodu. Glavno je, da mir od Boga dolazi. Zato se Crkva moli Bogu za mir onako isto kao što se moli i za zdravlje, i za kišu, i za blagoslov. Mirbožiti se znači i želju za mirom, i znanje da je mir od Boga, i molitvu Bogu za mir. Zato mirbožite se, hristijani, sledbenici Hrista, Kneza mira. Cele minule godine svađao se svet o miru – kao da se mir svađom osvaja! Bar u ovaj sveti dan, kad se rodio Čovek mira, mirbožite se. Iskreno i svesrdno poželite mir, i poištite mir od Boga Mirodavca. I Bog će dati mir ljudima Svojim. I oni koji prime mir od Boga, zračiće mirom na ostalu uznemirenu braću svoju. I svi će pravi ljudi poželeti mir zbog krasote mira, i svi će pasti na kolena pred Stvoriteljem svojim i pomoliti se za mir. I ljudima će se otvoriti uši i čuće angelsku pesmu o miru na zemlji i o dobroj volji. I ljudska pesma udružiće se s angelskom, slatkom i životvornom. Jer će to biti pesma iz stvarnosti i o stvarnosti. Mir vam Božiji.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.