MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
183. Pismo
Gospodinu Miliji DŽ.: O nedovoljnoj veri
 
Vi kažete, da verujete u Boga, i smatrate to dovoljnim. I đavoli vjeruju, i drhte, veli apostol Jakov (Jk. 2,19). A vi kao čovek morate imati nešto više. Recimo, neko Vama duguje pet raznih stvari, pa Vam vrati samo jednu, zar se nećete ljutiti? I od Vas Tvorac traži pet stvari, a Vi Mu nudite sa-mo jednu. Ovo su tih pet stvari:
1. vera u Boga,
2. poznanje ljubavi Božije,
3. poznanje volje Božije,
4. poznanje dejstva Božijeg,
5. poznanje suda Božijeg.
Do same vere u Boga Vi ste mogli doći kao što bi došao ijedan paganin, posmatrajući prirodu, i zaključujući da tvar mora imati stvoritelja. No sve ostalo paganin ne može po-znati bez Hristova Jevanđelja. Jer kroz Hrista se objavila ljubav Božija prema ljudima. Kroz Hrista je otkrivena volja Božija, to jest: šta Bog hoće i šta traži od ljudi. Hristos je objavio dejstvo Božije u prirodi i u životu čovečijem. Hristos je javio i kako Bog sudi dela ljudska, i kako će sudi-ti celom svetu na kraju vremena. Ako Vi mislite, da Vam je dovoljna samo vera u Boga, ja Vas pitam, kako ćete doznati šta da činite te da se spasete? Gle, i evnuh carice Arapske verovao je u jednoga Boga, zbog čega se i potrudio doći čak iz Arapske u Jerusalim, pa ipak je pitao apostola Filipa, šta treba da čini pa da se spase? (Dap. 8,31). Kako ćete Vi doznati: kako da se približite Onome, u koga verujete? Kako ćete doznati: šta je dobro a šta zlo, i kako da se u dobru utvrđujete a od zla branite? Kako ćete doznati: šta Bog od Vas zahteva i šta Vam obećava kao nagradu? Ko će Vam kazati – da li nemušta priroda – kako da se Bogu molite i šta od Boga da prosite? O svemu ovome đavoli ne pitaju, jer oni ne žele da se spasu. A Vi svakako želite sebi spasenja, te zbog toga morate pitati i saznati sve ono što prava vera u pravoga Boga povlači sobom.
Nije, dakle, dovoljna samo vera u Boga, nego je neophodno i sve ostalo što je Spasitelj sveta ljudima objavio i od ljudi tražio. Jer kad bi dovoljno bilo samo ono što nam priroda nagoveštava, i što Vi smatrate za dovoljno, onda bi i dolazak Sina Božijega u svet bio nepotreban, i muke Njegove na krstu besmislene. Zbog toga požurite, dok smrt nije stigla, da mrtvi kostur svoje vere obučete u meso i u život. Bog Vam na pomoć.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.