MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
179. Pismo
Advokatu Simi M.: O Kainovom strahu
 
Vas čudi strah Kaina bratoubice, da ga neko ne ubije, kad onda u svetu nije bilo nikoga. Od koga se strašio Kain, pitate Vi? Bila dva brata, jedan ubio drugoga, i ubica ostao sam u životu. Ko bi njega, dakle, mogao ubiti? No pre svega, setite se, bili su živi roditelji njihovi, Adam i Eva. Zar otac nije mogao osvetiti svog pravednog sina, Avelja? Potom se rodi Adamu treći sin, Sit. I Sit rodi Enosa, Enos rodi Kainana, Kainan Maleleila, koji rodi sinove i kćeri, među ovima i Jareda, koji opet rodi sinove i kćeri, među kojima i Enoha, a Enoh rodi Matusala i druge sinove i kćeri, Matusal rodi Lameha, Lameh rodi Noja i druge sinove i kćeri. Kako, dakle, da nije imao ko ubiti Kaina ubicu? I kako da se Kain nije imao koga strašiti? Pa i sam Kain imao je poroda. Kain rodi Enoha, Enoh rodi Gaidada, Gaidad rodi Maleleila, ovaj Matusala, ovaj Lameha, ovaj Jovila i Tovela. Ženske se ovde ne navode nego samo muškarci kao nosioci i sprovodioci života. A nesumnjivo je, da je i Kain imao mnogo ženskog potomstva. U to vreme ljudi su živeli po nekoliko stotina godina. Njihova starost tada približavala se hiljadi kao naša sada stotini godina. Kain živeći nekoliko stotina godina, doživeo je da vidi čitavo jedno pleme od ljudi i žena, proizašlo nešto od Adama, nešto od Sita a nešto od njega samog. Imao je, dakle, ko ubiti Kaina, i imao se Kain koga bojati za svoj život. Ali Stvoritelj nije dozvolio nikome da ubije Kaina, a kao kaznu naložio je na nj strah od svakoga, i tresenje celim telom – kroz stotine godina. Zaslužena kazna za prvo bratoubistvo, i jasna opomena bratoubicama za sva vremena! Jasno je pak, zbog čega Bog nije dozvolio da se Kain ubije. U ono vreme nije se pisalo, da bi se zločin Kainov zapisao i za potomstvo sačuvao, Trebao je, dakle, Kain da živi stotine godina, dok porastu nova pokoljenja, i da sam lično bude pred ovima svedok svoga zločina i – kazne za svoj zločin.
Vama pak služi na pohvalu, što se pored svojih običnih poslova bavite i čitanjem Svetoga Pisma, ove Knjige života, u kojoj su jasno ocrtani putevi pravde i nepravde, spasenja i pogibli. Koji ovu Knjigu preziru, svoj život preziru.
Mir Vam i spasenje od Gospoda.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.