MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
173. Pismo
Jednom zanatliji: O pravom gospodstvu
 
Pitaš me o svom sinu, kako bi ga mogao učiniti gospodinom? Da se, veliš, i on ne muči kao što si se ti mučio kroz život. „A ja sam, pišeš, mnogo se mučio i zlopatio, ali sam očuvao veru i poštenje“. Čoveče Božiji, pa ti si onda pravi gospodin u hrišćanskom smislu. U smislu hrišćanskom onaj je pravi gospodin ko očuva gospodsku dušu kroz sve muke i patnje u životu; dok u svetskom i paganskom smislu onaj je gospodin, kome spoljašnje gospodstvo, i čast, i vlast, neprestano dovode dušu u opasnost. Pravo je gospodstvo u nama a ne na nama. Osiguran hleb i nerad – osigurana je pogibao duše i razvala karaktera. Kod nas u kući bila su dva pluga: jedan čist i sjajan a drugi zarđao. Moj stric imao je običaj, da onaj čisti i sjajni plug imenuje: gospodin plug! „Danas ćemo orati sa gospodinom plugom, govorio je on, a onu rđu ostavite neka rđa!“ Službom se postiže pravo gospodstvo, sjaj duše i krasota karaktera. A ja sam među vama kao sluga, rekao je Hristos apostolima. I njih je učio da budu slute na zemlji, da bi očuvali gospodsku dušu te večno gospodovali na nebesima. Zaista, apostoli su bili kao čisti i svetli plugovi, pomoću kojih je Domaćin sveta preorao svet i posejao blagorodno seme nebeskog gospodstva i carstva. Pravi je gospodin onaj ko ima gospodsku dušu i gospodski karakter;
ko drži u pameti svoje gospodsko, nebesko poreklo od Boga;
ko uznosi u visinu svoje misli i molitve ka Gospodu, Ocu svojem;
ko ljubi istinu i traži pravdu u ime Boga istine i pravde;
ko čini dela milosti i dobrote, ne prezire nemoćnog i ne zavidi oholom;
ko smatra sebe slugom Boga i naroda;
ko upotrebljuje svoj kratki zemaljski vek ne na lenstvovanje i rđanje nego na proslavljanje Boga i na spasenje sebe i svojih bližnjih;
ko se u bogatstvu oseća ubožjakom, a u ubožjaštvu bogat Bogom;
ko s blagodarnošću prima, s nadom trpi i s verom umire;
ko je, po reči Pavlovoj, dobre volje u nemoći, u porugama, u nevoljama, u gonjenjima, u tjeskobama za Hrista (2 Kor. 12,10).
Svi oni, koji ostaviše varljivo gospodstvo zemaljsko i pođoše za Hristom, gospoda su Božija, plemići Hristovi, aristokratija nebeska.
Mir ti i blagoslov od Boga.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.