MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
172. Pismo
Lekaru T.: O putovima promisla
 
Javljate kako već odavno zapažate Božiji promisao u svom životu. Vi ga vidite ne samo u teškim i velikim preokretima u životu svome nego i u sasvim malenim i po izgledu beznačajnim događanjima i zbivanjima. Navodite za primer – koji ja s Vašim odobrenjem objavljujem – kako Vas je neko hteo pogurnuti na daleko manju službu od one koju ste kao dugogodišnji lekar imali, no Vi ste upravili svoje srce s molitvom Bogu, i na kraju svršilo se tim, da ste uzdignuti na daleko bolju službu nego što ste očekivali. Navodite dalje i drugi primer, koji može biti koristan čitaocima ovih Misionarskih Pisama. Spremali ste se na put sa svojim malim sinčićem. Neka žena iz komšiluka nametne Vam, da ponesete njenome sinčiću topao zimski kaputić. Sasvim bez volje, a na mnogo navaljivanje, jedva ste se primili te poštanske službe. Kada ste se vozom udaljili iz svoga grada za nekoliko sati, vreme se naglo promeni i zahladni. I Vaš dečko počne drhtati od hladnoće u noći. Vi se setite onoga toplog kaputića, razvijete ga i ogrnete njime svoje dete. „Bože blagi, uzviknuli ste Vi tada, kako je dalekovidno Tvoje oko, i kako je velika milost Tvoja prema nama nedostojnim!“ I s osećanjem blagodarnosti prema Gospodu i s unutarnjim stidom pred onom majkom srećno ste stigli kamo ste krenuli.
Profesor Mihajlo Pupin, naš slavni zemljak i naučnik u Americi, pričao nam je mnogo o tome, kako on vidi u svom životu svuda prst Svemogućega od onoga dana kada je krenuo iz Banata za Ameriku pa sve do današnjega dana. Tako se i veliki pesnik vladika Njegoš stalno osećao „pod uplivom tajnoga Promisla“. A Psalmopevac nabrajajući sve dobrote Gospodnje prema svome narodu i sebi viče: Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj (Ps. 66, 16).
Mir Vama i domu Vašem.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.