MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
171. Pismo
Načelniku Petru I.: O veri u prirodu
 
Vi bi hteli neku „novu veru“, pa predlažete veru u prirodu i njene zakone. Kad Vama ne bi oskudevalo poznanje prošlosti našega naroda, i svih evropskih krštenih naroda, bilo bi Vam jasno, koliko je Vaše traženje preživljeno i neosnovano. To što Vi predlažete nije ništa novo ni nebivalo. Jer to je baš i bila vera naših davnih paganskih predaka pre krštenja. A vera hrišćanska, koju mi sada držimo, jeste nova vera u sravnjenju sa onom starom paganskom verom. Ako, dakle, želite novu veru, već je imate. Ako li hoćete veru u prirodu i prirodne stihije, onda znači nećete novu veru nego staru, prastaru. Čujte, kako plastično govori apostol Pavle Galatima, kao da Vama odgovara: kada bijasmo djeca, bijasmo porobljeni stihijama svijeta; pa onda ukoravajući dodaje: a sada poznavši Boga … kako se opet vraćate na slabe i bijedne stihije, kojima opet iznova hoćete da robujete (Gal. 4,3.9). Vidite li kuda idete? Hiljade godina živeli su naši mračni pretci u mraku neznaboštva, u ropstvu pod materijalnim stihijama prirode. Jedva su se uzvili iz čeljusti materije do visine duhovnoga Božanstva i do slobode dece Boga živoga i jedinoga. Vi sad hoćete da se vratite nazad i otisnete u onaj mrak i u ono ropstvo! Šta je priroda nego jedna naprava Božija? Šta – do slaba trska prema svemoćnome Bogu? A vi bi hteli, da život svoj odrešite od svemoćnoga Boga i privežete za slabu trsku! Šta je veće: lončar ili lonac? Vi cenite lonac više nego lončara! To dolazi od slaba vida i od straha. Vi ste se ustrašili od prašine vasionske i od vetrova što je gone, pa u strahu hoćete da joj se poklonite poput davnih predaka svojih, idolopoklonika. Zar ne vidite, da se i čovečiji duh svuda pokazuje jači od materijalne prirode, a kamoli Duh Božiji? Zašto onda tražite, da duh čovečiji bacite pod noge materije? Zar gospodar da bude rob sluškinje?
Ostavite se nedostojnih i ništavnih misli paganskih Slovena. S takvim mislima oni su bili i ostali divljaci kroz hiljade godina. Kao što se leptir ne vraća u gusenicu, iz koje je izleteo, tako ni nama više nema povratka u istrulele ljušture stare paganske vere. Neka Vas Hristos osvetli i prosvetli.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.