MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
165. Pismo
Predsedniku Vojinu V.: O Trupu i orlovima
 
Pišete, kako „ima vrlo teških mesta u Svetome Pismu“. Kako za koji duhovni uzrast. Ima mnogo više lakih i jasnih reči, koje kad ispunimo u životu skida se veo i sa onih težih. Tako pitate o reči Hristovoj: gdje je trup ondje će se i orlovi skupiti (Mt. 24,28). U prirodi je ovo jasno. Sami ste gledali, kako se orlovi skupljaju na mrtve trupove; i to ih osećaju iz tako velike visine i daljine, da se čovek mora u čudu pitati, kojim čulom oni doznaju gde se trup nalazi? Da li zaista čulom mirisa, ili nekim šestim čulom, kao detlić, koji tačno zna, gde se crv nalazi u drvetu, pa tamo i kljuca? Hristos nesumnjivo govori ovde o svom trupu. Gle, On govori o budućem vremenu: „onamo će se i orlovi kupiti“. A da nije mislio na Sebe, On bi govorio u sadašnjem vremenu – o jednoj običnoj i svakodnevnoj pojavi: onamo se i orlovi kupe. Ali On govori o budućem vremenu, jer misli na Svoje telo, i jer govori pre Svoje smrti – dakle, proročki. I proročanstvo se zbilo. Na Golgoti je visilo Njegovo mrtvo telo. Kroz 19 vekova evo mnoge hiljade poklonika iz godine u godinu skupljaju se na Njegov Grob pod Golgotom. Ti poklonici – nije reč o turistima – pohode Grob svoga Spasitelja iz uzvišene duhovne pobude i potrebe: da nahrane i napoje duše svoje, onako kao što se orlovi hrane mrtvim telima. Pravi poklonici Groba Hristova i jesu pravi orlovi Hristovi.
Još se ta reč odnosi i na sve pričasnike, koji se pričešćuju iz svete Čaše krvlju Hristovom. Sve su to orlovi Hristovi, koji gladni i žedni, padaju pred oltar i sišu život iz trupa, tj. iz tela Hristova – zaklane žrtve, zaklanog Jagnjeta Božijeg, nas radi i našega radi spasenja. Kojim čulom doznaju oni, da je u svetom Pričešću hrana i život? Kao nekim šestim, nematerijalnim, duhovnim čulom, razvijenim i izoštrenim verom, – čulom koje je, na žalost, kod bezvernih utupljeno. No šta govorimo o čulu? To je razum, prosvetljen kod vernih verom – ili pomračen kod bezvernika bezverjem.
Mir Vam i blagoslov od Gospoda.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.