MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
156. Pismo
Gospodinu Joksimu P.: O Zlom slugi
 
Govoreći o Svom drugom dolasku Hristos naziva ljude čas domaćinima čas slugama. U oba slučaja opominje svakoga, da u bdenju i straženju očekuje Njega, Gospoda slave i Sudiju sveta. Svaki je čovek gospodar i domaćin duhovnoga blaga, koje mu je unutra u duši. Kao takav neka svak čuva svoje unutarnje blago bar sa onolikom brigom i opreznošću, s kolikom jedan domaćin čuva svoje spoljašnje, zemaljsko blago. Kad bi znao domaćin u koje će vrijeme doći lopov, stražio bi i ne bi dao da mu provali kuću (Mt. 24,43). Ali kako ne zna to vreme, mora čuvati neprestano u svako vreme, i danju i noću. Tako moramo neprestano čuvati dušu svoju od demona, zlih i nevidljivih lopova, da nam ne razgrabe blago naše, i ne ostave dušu našu praznu i pustu za dan dolaska Hristova.
Slugama nas naziva Gospod zato što se mi služimo u ovome veku pozajmljenim blagom od Boga. Na ovome mestu On govori naročito o starešinama narodnim, koji su dužni u ime Boga i kao slute Božije brinuti brigu o narodu. Tu on razlikuje starešine narodne na verne i na zle. Verni i mudri sluga – car ili sveštenik, roditelj ili učitelj – neprestano će živeti u očekivanju gospodara svoga – to jest Hrista i trudiće se, da Božijoj deci daje hranu na obrok, naime – uredno i metodično. To znači, da ih savetom i primerom po nauci Božijoj hrani, od svakoga zla čuva, i za Nebesko Carstvo sprema. A zli sluga govori sebi: neće moj gospodar još za dugo doći, pa počne tući i globiti narod, i provoditi vreme u žderanju i pijanstvu. No doći će gospodar iznenadno i kazniće zlog slugu. Vas, vidim, zbunjuje baš ta kazna. Kakvom će kaznom kazniti gospodar zlog i nevernog slugu? Rasjeći će ga na pola. Šta bi moglo značiti, pitate Vi, rasjeći će ga na pola? Mislim da znači: razdvojiti mu dušu od tela, pa telo predati truleži zemaljskoj a dušu ognju paklenom, gde će biti plač i škrgut zuba. Tako će biti sa zlim slugom, koji ne očekuje povratak gospodara svoga, i koji ne upotrebljuje sebe na službu narodu nego narod na službu sebi. Od Boga Vam zdravlje i spasenje.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.