MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
154. Pismo
Jednom nastavniku: O Veronauci
 
Ljutite se na neke drugove svoje, koji nerado gledaju veronauku u školi. Imate i pravo. Vaš gnev je gnev pravednika. Takav gnev ima vrednosti pred Bogom. No ne koristi samo gneviti se, niti samo ubeđivati. Treba se još i Bogu moliti za one, koji po nerazumu ustaju protiv zakona Božijeg u školama. Da im Bog otvori oči, te da vide, da seku granu na kojoj stoje. Jer zaista celo vaspitanje omladine hr-šćanske stoji na nepokolebljivoj steni nauke Hristove. Kod nas je ono tako stojalo kroz svu hiljadu godina naše krštene istorije, tako treba da stoji i danas i sutra i na vek veka. Takvo vaspitanje nije nas postidelo u prošlosti, neće ni u budućnosti. Ono nam je dalo prvoklasne ljude, koji su ukras istorije naše kao što su zvezde ukras nebeskom svodu. I to ogroman broj takvih ljudi i žena – zvezda na svodu naše narodne istorije. A vaspitanju šta drugo može biti cilj nego dati ljude, prave ljude? Nauka o vaspitanju i kod nas i kod svih krštenih naroda neophodno se mora poklapati sa naukom Hristovom. Ako se vaspitanje odvoji od nauke Hristove, ne gubi se nauka Hristova, nego se gubi vaspitanje, i gube se pravi ljudi. Ako li se pak vaspitanje izgubi u školi, škola postaje opasna po ljude i narode. Jer čovek školovan a bezkarakteran kud i kamo je opasniji po sebe i po druge nego li čovek neškolovan a bezkarakteran. Ovaj je bezkarakteran po slabosti, onaj po ubeđenju. Pukotina u veri jednoga čoveka izaziva neizbežno i pukotinu u karakteru. To svedoči kako biblijska istorija tako i opšta istorija krštenih naroda. Koji god je car Izrailjev odstupao od Boga, odstupao je i od morala. Jer kao što je reka vezana sa svojim izvorom, i svetlost sa suncem, tako i moralni život sa verom. Ja sam put, rekao je Hristos, i: Ja sam voda živa, i: Ja sam svetlost sveta. Kuda ćemo decu sa toga Puta, sem u propast? Čime ćemo napojiti njihove žedne duše van te Vode Žive, sem mutljagom zemljinim, što i stoka pije? Čime ćemo ih osvetliti van te Svetlosti, sem varljivim prizracima.
Ali, govore, veronauka nije za naše moderno vreme. Ne znam; samo vidim, da su i u naše moderno vreme najbolji ljudi oni, koji se drže vere Božije i zakona Božijega. Niti znam, koja bi to druga nauka mogla zameniti nauku Hristovu u vaspitanju omladine. Gle, ne postoji nijedna druga nauka o čoveku, o tome šta je smisao čovečjeg života i kakav treba da bude pravi čovek – izvan nauke verske.
I tako, niko ne može položiti drugi temelj vaspitanju, ni u naše vreme niti hiljade godina posle nas, izvan onoga živog Temelja, koji je sam sebe postavio i rekao: bez mene ne možete činiti ništa.
Mir Vam i blagoslov od Boga.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *