MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
146. Pismo
Studentu koji pita: O uticaju onoga sveta na ovaj
 
Po hrišćanskom otkrivenju onaj svet sastavljaju, sem Gospoda Stvoritelja, angeli i duše upokojenih ljudi. Vi pitate: da li onaj svet utiče na ljude i događaje u ovom svetu? Celo Sveto Pismo, od prve do poslednje strane, uči nas, da ovaj svet stoji pod nadzorom i komandom onoga sveta u pravcu ka dobru. Ali ljudi imaju slobodu, da se, na svoju nesreću, mogu otrgnuti od tog dobrog uticaja i poći sunovrat za svojom samovoljom.
Uticajem svetlih sila iz onoga sveta Mojsej je izveo narod Izrailjev iz ropstva u slobodu. Tim uticajem Isus Navin je pobeđivao neprijatelje svoje i Božije. Tim uticajem proroci su prorokovali, pravednici se utvrđivali na putu pravde, a grešnici obraćali Bogu i pravdi. Pod tim uticajem Samuil je birao i pomazivao careve, David se pretvorio u pokajnika, Josif i Danilo tumačili su snove, tri otroka spasli se smrti u ognjenoj peći, Navuhodonosor proslavio Boga jedinoga, Zorovavel obnovio hram u Jerusalimu, Josif izbegao u Misir sa mladencem Isusom ispred mača Irodova. No zbir svih tih uticaja nije li se javio u svetu kroz ličnost vaploćenog Sina Božijeg, Spasitelja našeg? Sva moć i mudrost i milost večne nebeske stvarnosti u istini javila se kroz Njega, Gospoda Isusa, ukoliko je ona dostupna ljudima pri njihovoj telesnoj ograničenosti. Od vaploćenja Sina Božijeg mi znamo, da svi uticaji svetih nebesa dolazili su, dolaze i dolaziće od Njega i kroz Njega. Od Njega je silazak Duha na apostole. Od Njega i obraćanje Savla gonitelja u Pa-vla apostola. Od Njega i bezbrojna druga čudesa, što dan danu ukazuje i noć noći javlja do našega vremena. Od Njega su i tajanstveni signali, značajne pojave prirodne, neznani glasovi, blagotvorni snovi, i druga javljanja, koja ljude izvode na dobar put i donose im utehu. U svojim „Ispovestima“ priča blaženi Avgustin o čudu svoga obraćanja iz neznaboštva u veru pravu. Kao neznabožac on je obitavao u gradu Milanu, u grčevitom kolebanju, da li da se krsti ili ne, to jest, da li da se preda Hristu ili da ostane pri jalovoj filosofiji rimskoj. U tim svojim trzajima on se savetovao sa svojim drugom Alipijem. No sve savetovanje i rezonovanje nije dovelo ni do čega. U očajanju Avgustin se povuče od svoga druga u jednu odaju i poče plakati nad svojom nemoći. Dugo je tako ostao u jecanju, i u molitvi Bogu, da mu pokaže put. Na jednom čuje on glas, kao pevanje neke device iz daleka, sa pripevom: uzmi i čitaj! uzmi i čitaj! Avgustin se okretao da vidi, čiji je i odakle taj glas, no nikako nije mogao doznati. Da taj glas ne bude odgovor na njegovu molitvu? U nedoumici on se vrati svome drugu, kod koga je na stolu ležala knjiga Apostol. On brzo otvori knjigu, i zaustavi se pogledom na jednom mestu. Tada pročita na tom mestu reči: odbacimo, dakle, djela tamna i obucimo seu oružje svjetlosti (Rim. 13, 12). Te reči rešile su sudbu Avgustinovu, i učinile su od paganskog filosofa hrišćanskog propovednika. Nije li to sveti uticaj onoga sveta na ovaj – od Hrista i kroz Hrista?
Jedan noviji primer. Veliki revnitelj i branitelj Pravoslavlja u Rusiji, Aleksije Homjakov, iznenadno izgubi svoju suprugu, s kojom je živeo u najsrećnijem braku. Mada je bio jak u veri Homjakov padne u očajanje zbog tog rastanka. No jedne noći javi mu se na snu pokojnica i reče mu: ne očajavaj! To Homjakova potpuno ohrabri, tako da je on produžio i nadalje vojevati za veru Hristovu sa istim žarom kao i pre. Nije li i to uticaj iz onog sveta, od Hrista i kroz Hrista? I gde je kraj neiscrpnom bogatstvu ovakvih primera, od kojih ne može bi-ti a da vi ne nađete bar jedan u svom sopstvenom životu?

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.