MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
139. Pismo
Jednom unijatu: O promeni vere
 
Neko od crkvenih starešina u vašem mestu uplašio te rečima: proklet će biti svaki onaj ko promeni veru, u kojoj je rođen. Bojeći se prokletstva ti pitaš: da li je to zaista tako?
Ako bi to tako bilo, onda bi bili prokleti svi naši neznabožački pretci, koji ostaviše svoju veru u idole i krstiše se verom Hristovom. Bili bi prokleti – sa strahom ovo izgovaram – i sveti apostoli, koji i sami ostaviše židovstvo i nagovoriše mnoge druge da ga ostave. Bili bi prokleti i sveti oci naši Kiril i Metodije, krstitelji Slovena, koji prvi doneše luču prave vere našim slovenskim prađedovima u Karpatima i Moraviji. Bio bi proklet i sveti car Boris, koji krsti Bugare; i sveti Grigorije, koji krsti Jermene; i sveta Nina, koja krsti Gruzine; i sveti Patrik, koji krsti Irce; i sveti knez Vladimir Kijevski koji krsti Ruse. No ako su sveci prokleti, ko je onda blagosloven? Strašno je vezivati prokletstvo za najblagosloveniju decu Božiju, neka nam je Bog milostiv.
Razmotrimo sada stvar i s jedne druge strane. Možda bi onaj ko je tebe toliko zastrašio prokletstvom branio sebe ovako: Ja nisam mislio na neznabošce nego na rođene hrišćane, to jest na one koji su kršteni u jednoj hrišćanskoj crkvi, pa ostave tu crkvu i pređu u drugu. Šta na to možemo odgovoriti ti i ja? Pomolimo se Gospodu Bogu pa onda upitajmo toga gospodina ovo: ali ako je neko rođen u luteranizmu, pa napusti luteranizam i pređe u unijate, da li je on proklet? Nije, po hiljadu puta nije, reći će taj gospodin. Izvesno, tako će reći.
Zato ti, kada čuješ te reči od njega, okreni se prema Istoku i reci: vaistinu nije proklet ni onaj ko je rođen kao unijat pa se vrati staroj veri svojih predaka, veri pravoslavnoj, veri svetog Kirila i Metodija, i svetoga Vladimira Kijevskog, i svetog Vaclava Češkog, i svetoga Prokopija Karpatskog, i svetoga Borisa Bugarskog, i svetoga Save Srpskog, i svetoga Petra crnogorskog. Nimalo nije proklet, nego je blagosloven onako kao što su blagosloveni i ovi sveti muževi. A ovi su blagosloveni u oba sveta, među angelima na nebesima i među narodima Božijim na zemlji, sada i navek. Amin.
Mir ti i radost od Gospoda.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.