MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
135. Pismo
Činovniku monopola S. P.: Priča o usinovljeniku
 
Vi želite znati istinu o životu ljudskom. Teško je to iskazati u jednom pismu. Da pokušamo jednom pričom: Neki čovek domaćin imao jedinca sina. No on usini nekoga siromaha, pa počne i ovoga smatrati za pravog sina. Ali ovome usinovljeniku dođe krišom jedan crnac vračar i nagovori ga, da pobegne iz kuće svoga dobrotvora, a on mu obeća pomoći vračarijama svojim da dostigne veću slavu nego što je slava čoveka domaćina. Nagovoren tako usinovljeni potraži otpust od svog dobrotvora. Ovaj proziraše celu stvar, no ne usprotivi se, nego pusti usinovljeniku na volju. Ali mu se ražali, pa pri rastanku dade usinovljeniku jednu vezenu kesu, punu zlata i dragog kamenja. I otpusti ga sa suzama u očima. I tako otisnu se onaj siromah na put. Ali onaj siti crnac vračar ne samo ne pomagaše ovog osamljenog putnika, nego, naprotiv, šiljaše svoje srodnike crnce na put pred njega, da ga pljačkaju. Videći se u nevolji siromah se iskupljivaše od razbojnika zlatom i dragim kamenjem; samo ih moljaše, da mu ne otimaju vezenu kesu. Putujući tako sam on padaše neprestano iz jedne crnačke zasede u drugu. I otkupljivaše tako redom zlatom i dragim kamenjem, dok mu se kesa potpuno ne isprazni. Tada izađe preda nj onaj crnac vračar lično. Kad ga vide siromah, obrati mu se za pomoć kao prijatelju. Ali crni vračar odjednom se pokaza kao najveći razbojnik. Škripeći zubima on ga uhvati za vezenu kesu, i počne je trzati i otimati. U to vreme čovek domaćin izdaleka gledaše i proziraše, šta se zbiva sa njegovim usinovljenikom. Pa se sažali na sudbu njegovu, i posla svoga sina jedinca, da spase onoga siromaha od pogibije. Stiže sin u poslednjem času, kad siromah beše već malaksao u borbi oko vezene kese. Pa udari sin onoga crnca vračara i smrtno ga rani, a onome siromahu napuni opet kesu zlatom i dragim kamenjem i reče mu, da se hitno vraća doma gde ga čeka otac domaćin.
Vi razumete ovu priču? Domaćin je Bog. Sin Božiji je Isus Hristos. Usinovljenik – Adam i njegov rod. Crnac vračar jeste satana. Vezena kesa je telo čovečije. Zlato i drago kamenje duša čovečja, obdarena bogatim darovima Božijim. Udaljivši se od Boga samovoljni rod čovečji izgubio je postepeno sve duhovno blago, i ostao samo sa telesnim životom svojim. I kad je satana učinio pokušaj, da i ovaj sebi prisvoji, i tako potpuno uništi delo Božije, javio se u svetu Sin Božiji. On je satanu smrtno ranio, i ranjena i bezopasna srušio ga u dubine pakla. A u telesni život čovečanstva opet udahnuo dušu živu i napunio je božanskim darovima. U isto vreme zapovedio je rodu Adamovom, da se sa novom blagom vraća u dom Oca Nebeskog.
Mir Vam i blagoslov Hristov.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.