MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
134. Pismo
Profesoru Milanu I. koji pita: O 1 Kor. 3, 18
 
Čitajući Sveto Pismo Vi ste naišli na neke nejasne reči, pa tražite objašnjenje. Takva je i ova reč apostola Pavla: ako ko među vama misli da je mudar na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar. Ova reč Vas je iznenadila i zbunila. Zašto, ne znam, kad je ona sasvim u smislu Jevanđelja Hristova? Naravno, apostol i ne pomišlja preporučiti ljudima, da budu sumasšedši, nego da svu svoju telesnu i svetsku mudrost smatraju ludošću prema otkrivenoj i spasonosnoj istini Hristovoj. Jasnije govori Pavle o tome u prvoj i drugoj glavi iste poslanice Korinćanima. Ko sebe ne smatra niščim duhom, po reči Gospoda, ne može ući u Carstvo Nebesko. Jer je mudrost ovoga svijeta, ludost pred Bogom.
U istini, recite, šta su uspeli svi paganski filosofi sa svojim svetskim znanjem i mudrovanjem? Doveli su i sebe i svet do očajanja. Poznati filosof rimski Seneka izvršio je samoubistvo; tako i njegov učenik car Neron. Kad su veštice Delfijske proglasile Sokrata za najmudrijeg čoveka, Sokrat je priznao i rekao: „Ja sam zaista mudriji od ostalih u tome, što znam da ne znam ništa’. Apostoli Hristovi za sebe su govorili: mi smo budale Hrista radi. To jest: budale pred svetom i za svet, no ne pred Bogom i za Boga. Vi sami znate, da su svakog objavljivača neke veće prirodne tajne ljudi spočetka smatrali budalom. A kamoli ne bi objavljivače jednog naročitog carstva života, nadprirodnog, stvarnog i večnog! Poznanje ovoga carstva, koje je otkrio Hristos Spasitelj, nesravnjeno je važnije od svih ostalih poznanja. Samo i jedino u svetlosti ovog poznanja Hristovog dobija neku cenu i neki smisao svako drugo poznanje naše. Kao što opet veliki apostol piše: sve smatram za štetu prema prevashodnome poznanju Hrista Isusa, Gospoda mojega, radi kojega sam sve ostavio, i smatram sve za trice, da bih Hrista dobio (Fil. 3, 8).
Bez Hrista, dakle, sve je mrak i ludost. I ko od smrtnih želi istinsku mudrost, to jest onu nebesku što osvetljava naš život na zemlji i svu tvar podnebesnu, taj neka smatra ludošću svako telesno znanje od samog sebe i od ljudi, pošto ono vodi samo do groba a ne dalje. Jer je vaistinu ludost svaka ona samozvana mudrost, koja stoji van Boga, živoga i jedinoga, i van Hrista vaskrsloga i Njegovog carstva večne svetlosti i radosti. Otuda je korisno, da svak sebe smatra ludim pred neizmerivom mudrošću Hristovom, jer će tako postati mudar kroz Hrista.
Mir Vam i zdravlje od Gospoda.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.