MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
127. Pismo
Penzioneru P. N.: O jednoj viziji
 
Javljate, kako ste imali neobičnu viziju u Crkvi na molitvi. Videli ste, kako Hristos izađe iz oltara i stade. Potom izađe neko kao jevrejski rabin, i stade s leve strane Hristu. Najzad izađe opet neko sa čalmom na glavi, i stade Hristu s desne strane. Onda obojica sa strane pružiše ruke Hristu i s Njim se rukovaše. Takvu ste viziju imali. A kao tumačenje od nadri-tumača saopštavate sledeće: Bog želi, da se sve vere izmire, i da se stvori jedna vera u svetu!
Svak ko je posvećen u tajne Carstva Božijega može Vam reći, da je i vizija lažna i tumačenje lažno. Utvar koju ste videli pred sobom nije od Boga nego od onog koji od uvek diže svoje rogove protiv vere Hristove. Očenaš se završava molitvom Bogu da nas izbavi od njega „no izbavi nas od lukavago“. Čoveče Božiji, ko se može rukovati sa Hristom? Ko može stati naporedo s Bogom? Nije li Hristos rekao Jevrejima: eto će vam ostati vaš dom pust (Mt. 23,38)? Proročanstvo se ispunilo. Jevreji nemaju ni žrtve ni sveštenstva. Oboje prešlo je na krštene onoga časa, kad se zavesa na hramu razdrla od vrha do dna. Ni muslimani nemaju ni žrtve ni sveštenstva. Ne govori li Jevrejima Jevrejin Pavle, apostol Božiji: Hristos je svršetak Zakona (Rim. 10, 4)? I još: ukida (Hristos) prvo da postavi drugo (Jevr. 10,9)? Kako, dakle, ono što je opustelo, što je svršeno, što je odbačeno i zamenjeno drugim, novim, može da se ujednačuje, i rukuje, sa živom verom Hristovom? A i sam Muhamed, pored sve svoje nenavisti prema hrišćanima, priznaje i stavlja u Koran, da će Isus sin Marijin suditi svetu, sledstveno i samom Muhamedu. Kakvo onda ujednačenje i poravnanje! Otkuda takva vizija, pitate? Od iskušača. Razgledajte svoj život i rasudite, pa ćete uvideti. U naše dane mnogo se govori – od slabovernih, naravno – o izmirenju i ujednačenju svih vera. I Vi ste se podali tim mislima i željama. Dato Vam je, da svoju subjektivnu viziju vidite u utvari objektivisanu. I Vi se tome radujete, kao milosti Božijoj. Ja ne bih rekao, da je to milost; pre opomena. Izvinite, ali Vi ste zbrkali pojmove. Jedna je stvar mir društveni i politički, a druga izmirenje vera. I jedna je stvar izjednačenje u građanskim pravima i dužnostima, a druga ujednačenje vera. Hrišćanima je strogo zapoveđeno milosrđe prema svim ljudima, bez razlike vere, ali u isto vreme i strogo držanje Hristove istine. Kao hrišćanin Vi možete žrtvovati za inoverne i imanje i život svoj, ali nikako i istinu Hristovu, jer ono jeste a ovo nije Vaša svojina. Tu je Vaš kamen spoticanja, u tome nerazlikovanju. Od tog nerazlikovanja došla je i zbrka u duši. U stvari Vi niste videli ni Hrista ni Muhameda; videli ste samo dušu svoju.
Bog neka Vam je na pomoć.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.