MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
116. Pismo
Rentijeru Momčilu N. koji pita: Šta je bilo pre Hrista
 
Iako ste hrišćanin Vi ipak pitate: kad hrišćani govore o Hristu kao centru i osovini istorije ljudske, šta je bilo u svetu pre pojave Hrista? Kako doznajem, Vi ste čovek načitan i plemenit, te verujem kad malo dublje uđete u nauku vere Hristove, biće Vam jasno sve.
Biće Vam jasno, da je pre Hrista opet bio Hristos. I da će po skončanju sveta opet biti Hristos. To jest: pre pojave Slova Božijeg, Mudrosti Božije, večnoga Logosa, u čovečjem telu, u ličnoj misiji na zemlji, bilo je to isto Slovo Božije, ta Mudrost Božija, taj večni Logos božanske Trojice nejavljen u ploti ali dejstvujući neumorno kroz izabrane ljude, sluge Svoje: kroz proroke, pravednike, vidioce i mudrace. Svi oni nazivali su sebe slugama Božjim. A Hristos nije sluga nego Sin, nije vojnik carev nego Car, nije ničiji preteča nego Mesija.
Vi ste svakako gledali neku dramu u kojoj se glavni junak ne pojavljuje odmah nego docnije. Ali sva lica koja se pojavljuju na pozornici pre glavnog junaka iščekuju njega, javljaju njega; i sve što se događa nagoveštava njega. tako i u ogromnoj drami vasceloga sveta svi su iščekivali i sve je nagoveštavalo veličanstvenoga Mesiju, glavnog junaka. I prorok Ga tako naziva govoreći: izaći će Gospod kao junak… i javiće se slava Gospodnja, i svako će tijelo vidjeti. Tako prorečeno na mnogo stotina godina ranije – tako prorečeno tako i stečeno. Jer su razmere Hristove drame, i vremenski i prostorno, više nego džinovske.
Čitajte priču Njegovu o zlim vinogradarima (Mt. 21,33). Ona će Vam sve bolje objasniti nego ja smrtni. Pa čujte svedočenje samoga Gospoda o sebi: zaista, zaista vam kažem: Prije nego što Avraam nastade, Ja jesam (Jn. 8,58). A Avram se rodio na nekoliko hiljada godina pre Njega. Još jedno svedočenje čujte iz Njegovih sopstvenih usta; naime, kad su Ga Jevreji pitali: Ko si ti? reče im Isus: Početak (Jn. 8, 25). Tako Ga naziva i četvrti jevanđelist govoreći: u počeku bješe Riječ.
Najzad u apokaliptičnoj viziji Jovanovoj On sam o Sebi govori s nebesa: Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, Koji jeste, i Koji bješe, i Koji dolazi, Svedržitelj… i bijah mrtav, i evo živ sam u vijekove vijekova, i imam ključeve od smrti i od pakla (Otkr. 1, 8, 18).
Vidite li, dakle, da je pre Hrista opet bio Hristos, i posle Hrista – opet Hristos. A da će On na kraju opet javiti se sa silom i slavom velikom, čitajte u svetom Jevanđelju i u Apokalipsisu. Doći će opet, da učini svršetak ovoj drami sveta, kojoj je On učinio i početak.
Reći ćete: tajna je ovo velika!
A zar je leptir mala tajna?
A kamo li Stvoritelj leptira!
Mir Vam i radost od Hrista Gospoda.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.