MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
101. Pismo
Gospodinu K. K. o tome da li se može gatati s krstom
 
Pišete mi, kako ste gledali krstove od pruća, koje narod u selu usađuje po njivama o Đurđevdanu. Pa pitate: kakvo je to „gatanje sa krstovima“. Mogu Vam odmah odgovoriti, da to nije nikakvo gatanje. Sa krsnim znamenjem zar može biti gatanja? Krst simvoliše stvarnost Hristovih muka, podnetih od Sina Božijega baš radi uništenja svakog gatanja i vračanja i idolopoklonstva. Tom svetom znamenju data je sviše moć, da do kraja vremena progoni sve zle i nečiste sile, i da štiti ljude od njih. Crkva je posvetila dva dana u nedelji Časnome Krstu Hristovome, sredu i petak. Da time podseća hrišćane na stradanje Gospoda slave za rod ljudski, i da u svesti svojih čeda ističe krst kao nepobedivo oružje. U te dane na jutrenji peva se pesma krstu, koja glasi:
Krst je čuvar sve vaseljene,
Krst je ukras Crkve,
Krst je ukrepljenje vernih,
krst je slava angelima
I ljuta rana demonima.
Čuvajte se, jer onima koji gube dušu i ginu na vek veka krsno znamenje izgleda ništa, po rečima apostola Božijeg: jer je riječ o krstu ludost onima koji ginu, a sila Božija nama koji se spasavamo (1. Kor. 1, 18).
Ko je putovao po Škotskoj mogao je videti drvene table postavljene po njivama, i pokraj putova, i nad kućama, i nad koševima. Na tim tablama ispisane su krupno reči iz Svetoga Pisma. Na jednoj tabli, na primer, čitaš ove reči:
Gospode Bože moj, u tebe se nadam; sačuvaj me od sviju koji me gone;
na drugoj: Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati;
na trećoj: Gospodnja je zemlja i sve što je na njoj;
na četvrtoj: Oči su moje vazda upravljene ka Gospodu;
na petoj: Gospod je vidjelo moje i spasenje moje, koga da se bojim?
Na šestoj: Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji, i Bog je u njemu;
na sedmoj: Radujte se svagda. Molite se Bogu bez prestanka. Na svačemu zahvaljujte.
Ovako u zemlji Škotskoj. Na našem pravoslavnom Balkanu nije taj običaj. Mesto toga postoji običaj, da se krst nosi o grlu, urezuje na vrata, stavlja na domove i na zgrade, veze na haljinama, usađuje po njivama i gradinama. Mesto da ispisuje – naš narod postavlja krst. Zaista, i reči Svetog Pisma sadrže silu, kako je Hristos govorio apostolima: vi ste već očišćeni riječju koju vam govorih. Kolika li je tek u krstu sila što čisti, što brani, što osvećuje! Krstom se osvećuje i voda i jelej i hleb i prvi plodovi zemaljski i svaka potrebna stvar, i dom i čovek. To naš hrišćanski narod zna iz iskustva; zbog toga on znamenuje svoje njive i svoje zgrade i stoku i odelo i hranu svetim znamenjem krsta Hristova. A prokleto gatanje daleko je od krsta i krst od gatanja.
Od Boga vam mir i zdravlje.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.