MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
100. Pismo
Šumaru Manojlu: O krilima svetog Jovana
 
Rođen si, veliš, u Banatu, i krsna ti je slava sveti Jovan Krstitelj. Veru Hristovu smatraš životom svoga života. Kada ti se otac upokojio, ti si preduzeo da svoju domaću slavu slaviš još svečanije nego što se to ranije činilo u vašoj kući. No, služba te donela u Makedoniju. Pa kako si slavsku ikonu morao ostaviti doma, kod stare majke i sestara, ti si poručio novu ikonu svetoga Jovana kod naših Debarskih majstora. Ali na tvoje veliko iznenađenje ovi majstori su naslikali svetoga Jovana sa krilima. Kad si ti to primetio majstorima, oni su ti objasnili, da je tako Krstitelj Gospodnji zografisan na ikonama svuda po ovdašnjim crkvama. Ti si onda pošao po crkvama, video, uverio se, i začudio. Pa pitaš, zašto se sveti Jovan Preteča slika sa krilima?
Ti znaš – znaš li? – da se samo angeli Božiji slikaju sa krilima. Slikaju se tako zbog toga što su oni bestelesni duhovi, lako pokretni na službama, na koje ih Stvoritelj šalje. A sad čuj svedočanstvo Hristovo o Jovanu: ovo je onaj za koga je pisano: eto ja šaljem anđela svojega pred licem tvojim, koji će pripraviti put preda mnom. Ko je to pisao? Prorok Božiji, nadahnut Duhom Božijim (Malah. 3, 1). Sveti Jovan, dakle, nazvat je angelom i od proroka Mesijinih i od samog Mesije. I zaista služba Jovanova bila je slična službi angela nebeskih. Kada se Spasitelj sveta rodio u Vitlejemu, angeli su objavili Njegovo rođenje pastirima, i pozvali ove, da se raduju i slave Boga. Prošlo je od tada trideset godina. I Spasitelj se javio na Jordanu da otpočne Svoje spasonosno delovanje. Onda Ga je sveti Jovan objavio i pokazao narodu pozivajući ljude na pokajanje i očišćenje, kako bi se udostojili primiti Njega, Mesiju i Spasitelja.
Eto zbog toga su umetnici hrišćanski od starih vremena često slikali Preteču Hristovog kao angela, sa krilima. Jer je, dakle, i nazvat angelom u Svetom Pismu, i jer je angelsku službi imao u mesijanskoj istoriji ljudskog spasenja.
Neka te tvoj krilati sveti Jovan zakrili od svakoga zla. Amin.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *