MISIONARSKA PISMA

 

MISIONARSKA PISMA
 
9. Pismo
Kovaču Kosti o značenju Hristovih reči:
Nisam došao da donesem mir nego mač
 
Zar tako istinit i milostiv čovek da ne zna duboko značenje ovih reči? Mislim da znaš no samo tražiš potvrdu. Istinitim i milostivim sam Bog otkriva tajne Duhom Svojim. Da si ti bio jedini kovač u Jerusalimu kad su Jevreji Gospoda raspinjali, ne bi im imao ko iskovati eksere.
Ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju; nijesam došao da donesem mir nego mač. Tako je rekao Gospod. Čitaj kao da je rečeno: nisam došao da izmirim istinu i laž, mudrost i glupost, dobro i zlo, pravdu i nasilje, skotstvo i čovečnost, nevinost i razvrat, Boga i mamona; nego sam doneo mač da rasečem i odvojim jedno od drugoga, da se ne mešaju.
Čime da rasečeš, Gospode? Mačem istine, ili mačem reči Božije, što je svejedno. Jer je istina reč Božija, i reč Božija istina. Apostol Pavle savetuje: uzmite mač duhovni, koji je riječ Božija. A sveti Jovan gledao je u viziji Sina Čovječijega usred sedam svijećnjaka – i iz usta njegovijih izlažaše mač oštar s obje strane. Mač što iz usta izlazi šta može biti drugo do reč Božija, reč istine? Taj mač je doneo Isus Hristos na zemlju. Taj mač je za svet spasonosan, a ne mir dobra sa zlom. I onda i sada i uvek zauvek.
Da je ovo shvatanje pravilno vidi se iz daljih reči Hristovih: jer sam došao da rastavim čovjeka od oca njegova i kćer od matere njezine i snahu od svekrve njezine. Jer ako sin pođe za Hristom a otac ostane u mraku laži, mač istine Hristove rastaviće ih. Istina je milija od oca. I ako kći pođe za Hristom a majka ostane uporna u odricanju Hrista, kakve tu zajednice može biti? Nije li Hristos slađi od majke? Isto tako i sa snahom i svekrvom njezinom.
No nemoj razumeti krivo, kao da onaj ko pozna i zavoli Hrista mora se odmah telesno odeliti od svojih srodnika. To ne piše. Dovoljno je dušom biti razdvojen, i ne primati u dušu svoju ništa od neverničkih misli i dela. Jer ako bi se verni odmah i telesno razdvojili od nevernih, stvorila bi se u svetu dva protivnička logora. Ko bi onda neverne učio i popravljao? I sam Gospod trpeo je nevernoga Judu pokraj sebe pune tri godine. Mudri Pavle piše: jer se posveti muž nekršten ženom krštenom, i posveti se žena nekrštena mužem krštenim.
Mogu ti najzad saopštiti kako one Hristove reči duhovno tumači slavni Teofilakt Ohridski. Ovako: „Pod ocem i majkom i svekrvom razumi sve staro, a pod sinom i ćerkom i snahom sve novo. Gospod dakle želi, da 6i njegove nove i božanske zapovesti i učenja pobedila sve naše stare grehovne navike i običaje“.
I tako reči o maču, donetom na zemlju, potpuno odgovaraju Hristu Mirotvorcu i Mirodavcu. On daje svoj nebeski mir, kao neki nebeski balsam, onima koji iskreno veruju u Njega. Ali On nije došao da stvori mir između sinova svetlosti i sinova mraka.
Pozdrav tebi i deci. Mir vama Božiji i blagoslov.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Gospode oprosti grijehe nasih predaka , mase grijehe i smiluj se svima nama.Amin

  2. Predivno i mudro

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.