NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Pravoslavni brak i porodica » MASAKR NEROĐENIH

MASAKR NEROĐENIH

 

MASAKR NEROĐENIH
 

 
NAUČNO MEDICINSKE ČINJENICE
 
U ovom delu biće iznete medicinske i naučne činjenice koj e idu u prilog očuvanja i zaštite svetinje života, pri čemu će primarna težnja biti da se koristi što manje stručnih termina kako bi tekst bio maksimalno prilagođen i razumljiv medicinskim laicima. Takođe, ukoliko se budu koristili stručni termini, oni će biti podrobno objašnjeni u cilju boljeg razumevanja teksta. U prvom delu moći ćete da pročitate šta o začeću misle naučnici iz sveta, dok će u nastavku biti opisan, koliko se to može, početak ŽIVOTA od momenta začeća i adaptacije deteta i majke koje obeležavaju unutarmaterični period.
 
ŠTA O ZAČEĆU MISLE NAUČNICI IZ SVETA
 
Profesori katedre za embriologiju Biološkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta profesor dr. V. A. Goličenkov i profesor dr. D. V. Popov kažu: „Sa tačke gledišta savremene biologije (genetike i embriologije) život čoveka započinje od momenta spajanja muške i ženske polne ćelije i obrazovanja jedinstvenog jedra, koji sadrži neponovljivi genetski materijal. U toku čitavog unutarmateričnog razvoja novi ljudski organizam ne može se smatrati delom tela majke. On se ne može porediti ni sa delom organa majčinog organizma. Zato je očito da je abortus u bilo kom stadijumu bremenitosti namerni prekid života čoveka kao biološke individue.“
Svedočanstva medicinskih eksperata koji su 1981. godine dostavljena Pravnom podkomitetu Senata SAD (Subcommittee on Separation of Powers to Senate Judiciary committee S-158, Report, 97th Congress, 1st Session, 1981):
• Profesor Micheline Matthews-Roth, Medicinski fakultet Harvard univerziteta: „Netačno je reći da biološki podaci ne mogu biti precizni…Naučno je ispravno reći da individualni ljudski život počinje od začeća.“
• Dr Alfred M. Bongioanni, profesor pedijatrije i akušerstva, Univerzitet u Pensilvaniji: „Naučio sam još u početku svog medicinskog obrazovanja da ljudski život počinje od začeća.“
• Dr Jerome LeJeune profesor genetike, Dekartov univerzitet: „Nakon navršene oplodnje nastaje novo ljudsko biće. To više nije stvar izbora ili mišljenja. To je čist eksperimentalni dokaz. Svaka individua ima jasan početak, a to je začeće.“
• Profesor Hymie Gordon, Mejo klinika: „Po svim kriterijumima moderne molekularne biologije, život postoji od momenta začeća.“
• Dr Watson A Bowes, Medicinski fakultet Univerziteta u Koloradu: „Početak ljudskog života je sa biološkog stanovišta sasvim jasan – početak začeća.“
 
Zvanično saopštenje Senata SAD:
„Lekari, biolozi i drugi naučnici se slažu da začeće označava početak života ljudskog bića, bića koje je živo i koje je član ljuske vrste. Postoji apsolutno slaganje o tome u bezbrojnim medicinskim, biološkim i naučnim publikacijama.“

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *