NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Pravoslavni brak i porodica » MASAKR NEROĐENIH

MASAKR NEROĐENIH

 

MASAKR NEROĐENIH
 

 
LITERATURA:
1. Grupa autora: GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO, udžbenik za studente medicine, CIBID Beograd, 2006 godine.
2. Ristić Ljubomir: Praktično porodiljstvo, Freemental, Beograd 2001.
3. Živanović Željko: Uvod u porodiljstvo, Gornji Milanovac 1992.
4. Stepanović Raško: Pedijatrija, udžbenik za studente medicine, Savremena Administracija, Beograd 2001.
5. Mardešić Duško: Pedijatrija, Školska knjiga, Zagreb 2003.
6. Kostić Svetislav: Pedijatrija sa negom, za IV razred medicinske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva-Beograd, Zavod za izdavanje udžbenika-Novi Sad, Zavod za školstvo-Titograd, 1991. godine
7. Mujović M. Vujadin: Medicinska fiziologija, Beograd-Kosovska Mitrovica 2004.
8. Stanišić S., Dunjić M., Šulović N.: Praktikum ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet Priština, 2005
9. Vidaković Aleksandar: Osnovi medicine rada, CIBID, Beograd 2007.
 
10. Dobričanin Slaviša: Sudska Medicina, Kreativna Radionica, Kruševac 2004.
11. Grupa autora: Medicinska bakteriologija, IŠP „Savremena administracija“ a.d. Beograd 2005.
12. Medicinska enciklopedija, knjiga 2., Jugoslovenski leksikografski zavod, Zagreb,
1967.
13. Kaličanin, P.: Medicinska etika i medicinsko pravo, Institut za mentalno zdravlje, Beograd 1999.
14. Radišić Jakov: Medicinsko pravo, Nomos Beograd, 2004.
15. Stoiljković Srboljub: Psihijatrija sa medicinskom psihologijom, Medicinska knjiga, Beograd-Zagreb 1984.
16. Fulgosi Ante: Psihologija ličnosti – teorije i istraživanja, Školska knjiga Zagreb 1981.
17. Rot Nikola, Psihologija ličnosti, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
1974.
18. Vajhart Rihard: Od Darvina do Hitlera, Evoluciona etika, eugenika i rasizam u Nemačkoj, SG-Vili, Beograd (Naslov originala: Richard Weikart, FROM DARWIN TO HITLER, Evolutionary Ethics, Eugenics and Racism in Germany)
19. Dej Loren: Kondomi ne rade, Metafizika (Naslov originala: Condoms Don’t Work, by Lorraine Day, M.D.)
20. Pokret za život: Lepota će spasiti svet ako mi spasimo lepotu, Srpski sabor
Dveri, 2007.
21. Zarić Nemanja: Eugenika, nacizam i prenatalna dijagnostika, Pravoslavlje br. 934.
22. Svetinja života i čedomorstvo, Biblioteka Sv. Petar Cetinjski – knjiga 3, Cetinje
1995.
23. Spasić Biljana: Zašto Srbi nestaju, Kragujevac 2002.
24. Dimitrijević Vladimir: Mladost i strasti, PMŠ Sv. Aleksandar Nevski, Beograd 1995.
25. Pravoslavni svetionik broj 8: Mama sačuvaj život moj, Bratstvo Sv. Nikolaja Ohridskog i Žičkog.
23. 26. Janković Radoslav, jerej: Verujem, Manastir Crna Reka 2008.
27. Kolman Džon: Hijerarhija zaverenika KOMITET 300, Narodna knjiga ALFA, Beograd 2006.
28. Vujaklija: Leksikon stranih reči i izraza, Prosveta, Beograd 1937.
29. Internet sajt: www.all.org/abac/dni003.htm
30. Internet sajt: www.azrtl.org
31. Internet sajt: www.jfaweb.org
32. Internet sajt: www.biology-online.org
33. Internet sajt: www.cps.org.yu
34. Singer Peter, Practical Ethics, 2nd ed, Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
 

<< predhodna    [ sadržaj ]    sledeća >>

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *