NASLOVNA » Apologetika, BIBLIOTEKA » Ljudi i demoni (kako pali duhovi kušaju savremenog čoveka)

Ljudi i demoni (kako pali duhovi kušaju savremenog čoveka)

Astrologija i Rođenje Hristovo

Neke zbunjuje pitanje: ako astrologija ima demonski karakter i njeno korišćenje je greh, kako su onda mudraci (magi) saznali za vreme Rođenja Hristovog uz pomoć astrologije?
Na ovo pitanje postoje dva odgovora, koji nisu protivrečni već se pre međusobno dopunjavaju.
Prvi odgovor. Uzrok zbog kojeg su očekivali tu zvezdu na Istoku i pratili njenu pojavu, dovodi se u vezi s predskazanjima iz knjiga Starog Zaveta. U knjizi Brojeva čitamo: Vidim ga, ali ne sad; Gledam ga, ali ne izbliza; izaći će zvezda iz Jakova i ustaće žezlo iz Izrailja (Brojevi 24,17).
Kod proroka Isaije (Is. 60,1,3,6) je rečeno: Ustani, svetli se, Jerusalime, jer dođe svetlost Tvoja i slava Gospodnja obasja Te… I narodi će doći k svetlosti Tvojoj i svetlosti koja će Te obasjati… svi iz Save doći će, zlato i tamjan doneće, i slavu Gospodnju javljaće.
U Psalmu 71 čitamo: Carevi Tarsijski i ostrvski doneće Mu danak, carevi arapski i savski doneće darove.
Prorok Danilo (ovde treba jasno shvatiti da se sam prorok Danilo nikakvom magijom i astrologijom nije bavio, već je postupao onako kako ga je poučavao Bog i u tome je i bila njegova prednost u odnosu na mage koji na mnoga pitanja nisu mogli da daju odgovor) koji je u vavilonskom ropstvu bio postavljen za načelnika mudraca (Dan. 2,48), prirodno da je poznavao ta predskazanja i nije ih skrivao. Osim toga, njemu lično pripada proročanstvo o vremenu Rođenja Bogomladenca (Dan. 9,25). Ti podaci koji ukazuju na događaje od izuzetne važnosti (vreme, mesto i okolnosti Rođenja Hristovog) bili su zabeleženi i dobro čuvani od strane one svešteničke škole na čijem čelu je usled nastalih okolnosti stajao prorok, i prenosili su se s kolena na koleno od strane mudraca.
Prema podacima astronoma Keplera (17 vek), koje su potvrdili savremeni astronomski podaci, mudraci su mogli da vide poklapanje planeta Jupitera, Saturna i Marsa s nekom još nepoznatom zvezdom i ona im se zaista ukazala na Istoku – jer se 29. maja 747. godine to dogodilo 3 i po časa pre izlaska sunca. Da su oni upravo tada krenuli na put, po Alfordovom mišljenju bi verovatno kroz nešto više od 5 meseci došli do Jerusalima (Jezdra je putovao 4 meseca iz Vavilona u Jerusalim) (Jezdr. 7,9), te ako su, prema tome, uveče krenuli iz Jerusalima u Vitlejem, opet su videli poklapanje planeta u pravcu Vitlejema.
Drugi odgovor. Premudrost Božija koja je zlobu ljudsku pretvorila u sredstvo za dovođenje Josifa u Egipat i koja je dopustila vavilonskom caru da se putem neznabožačkog vračanja i bacanja kocke odluči na rat s Jerusalimom (Jez. 21,21), takođe je mogla dati astrologiji mogućnost da dovede mudrace Hristu. Takođe je verovatno da se Bog otkrio mudracima sa Istoka pre nego što su ugledali zvezdu, kao što je to učinio i posle (Mt. 2,12). Jer poznato je da Bog hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine (1Tim. 2,4), svi bez izuzetka, i On, se trudi da spase svakoga samo Njemu jedinome poznatim putevima koji su za tog čoveka najbolji.
Iz svega što je rečeno o mudracima koji su došli da se poklone Hristu može se zaključiti da su oni vreme i mesto Rođenje Hristovog saznali ne zahvaljujući magiji i astrologiji, već zahvaljujući tome što im je Sam Gospod to otkrio onim putem koji je smatrao da je za njih i njihovo spasenje najbolje. Tako da nema nikakve zasluge astrologije u činjenici dolaska mudraca vođenih zvezdom do mesta Rođenja Hristovog.
Nebo i zvezde su takva tvorevina ruku Božijih, koja je svima vidljiva. Zato u određenim slučajevima Gospod putem njih daje znake koji nagoveštavaju važne događaje u budućoj sudbini čovečanstva.
Tako, za vreme krsnih muka Spasiteljevih, pred samom Njegovom smrću, tama bi po svoj zemlji do časa devetoga. I pomrča sunce… (Lk. 23,44-45). Ljudima se objavljivalo da je ljudskim rukama ubijen Onaj Koji je došao da spase ljudski rod, da objavi i otkrije put spasenju, put u Carstvo nebesko. Došlo je do privremene pobede tame, izvršilo se delo bezakonja i u znak toga zemlja se pokrila tamom. Umro je Isus Hristos – Sunce pravde, Izvor koji daje ljudima večni život, pomračilo se čulno sunce – izvor materijalnog života. Takođe čitamo u Evanđelju o tome da će pred kraj veka, pred Drugi dolazak Hristov biti znaci na suncu, mesecu i zvezdama… i strahote i znaci veliki biće s neba (Lk. 21,25,11), koji u spoju s drugim predskazanim događajima i pojavama neće ostavljati nikakve sumnje da se približilo vreme Drugog dolaska Hristovog i kraja postojećeg sveta. Na taj način, za shvatanje nebeskih znamenja koja šalje Gospod nije potrebno znanje astrologije ili tumačenje astrologa; niko ko je prihvatio srcem Sveto Pismo neće posumnjati u ono što se događa.

3 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *