NASLOVNA » Apologetika, BIBLIOTEKA » Ljudi i demoni (kako pali duhovi kušaju savremenog čoveka)

Ljudi i demoni (kako pali duhovi kušaju savremenog čoveka)

Šta kaže zvanična nauka o astrologiji

U rečniku Brokhauza i Efrona čitamo: „Astrologija – tobožnja nauka koja je pokušavala da predskazuje budućnost pojedinih ličnosti i čovečanstva iz posmatranja položaja nebeskih tela (i uglavnom neuspešno – prim. aut.)… Izdvaja se prirodna i judicijarna astrologija. Prirodna astrologija se bavi uticajem nebeskih tela na životinjski i biljni svet… Judicijarna astrologija pokušava da predskaže prema uzajamnom položaju nebeskih tela sudbinu kako naroda, tako i pojedinih ljudi… Raznovrsni kultovi klanjanja nebeskim telima koji su u to vreme postojali, nebeskim telima koja su se posmatrala kao ličnosna moćna bića, vera u unapred predodređenu sudbinu, u fatum koji je vladao u religioznim strujama onog vremena morali suda podržavaju judicijarnu astrologiju“.
Kako dalje čitamo u rečniku, „u antici su astrologija, alhemija i magija bile međusobno tesno povezane“. U antičkom svetu je mag, žrec i vrač obično spajao u svojoj ličnosti obaveze astrologa, gatara i tumača snova. Tako je, kako saopštava Herodot, mag Ostan, koji je pratio Kserksa u njegovim pohodima na Heladu, raširio neka znanja o astrologiji među Helene. Vaalov žrec Berozos uživao je takvu popularnost u Atini da mu je bio podignut spomenik gde je prikazan sa zlatnim jezikom kao dragoceni prorok. Potvrdu o jedinstvu magije i astrologije takođe nalazimo i u knjizi proroka Danila (Dan. 2,27), i u mnogim drugim izvorima. Na taj način, možemo unapred izvući zaključak o tesnoj sprezi astrologije s magijom i drugim vrstama okultizma, kao i o verovatno jednom istom izvoru njihovog porekla. Faktička potvrda biće navedena u tekstu koji sledi.

3 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *