NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslužbeni » LITURGIKA

LITURGIKA

 

LITURGIKA
 
PRAZNICI I SVETKOVINE CRKVE HRISTOVE.
 
1. PRAZNICI
 
Oblast Liturgike koja se bavi crkvenim praznicima naziva se heortologijom, od grčkog εορτή, što znači praznik. To je učenje o praznicima u kome su predstavljeni delovi bogosluženja po periodima naše crkvene godine.
Hrišćansko bogosluženje vodi poreklo od Osnivača naše vere Gospoda našeg Isusa Hrista i Njegovih apostola. Prvobitno apostoli i verujući poštovali su jevrejske praznike i posećivali starozavetni hram. Čak je i sveti apostol Pavle, propovednik potpune slobode od jevrejskog zakona, tokom svojih misionarskih putovanja žudeo za tim da praznike provede u Palestini. Ipak, hrišćani su postepeno počeli da praznuju nedelju i potom da sami obeležavaju i druge praznike, sastajući se radi zajedničke molitve i bogosluženja. Prvi hrišćani iz starozavetne crkve pridržavali su se običaja da molitvom osveštavaju tri najvažnija dela dana – jutro, podne i veče. Tako su pravili svoj poredak bogosluženja i svoj čin. Ovo potvrđuju svedočanstva mnogih crkvenih pisaca iz tog vremena. Pomenuta pitanja su više osvetljena u prvom delu liturgike, u u drugom odeljku – o Bogosluženju.
U vezi sa gore pomenutim, Heortologija se takođe bavi pitanjem nastanka hrišćanskih praznika i uticajem starozavetnog bogosluženja na njih, kao i pitanjem postepenog razvitka svakog praznika. Na tom planu za nju nije nezanimljivo ni pitanje crkvenobogoslužbenog Ustava – Tipika.
U glavama koje slede izložena su i objašnjavaju se bogosluženja po nepokretnim danima crkvenobogoslužbene godine, a takođe i za periode Posnog i Cvetnog trioda. Osim toga, navedeni su istorijski podaci vezano za svaki od Dvanaest velikih praznika, kao i uputstva iz Tipika i druga svedočanstva u vezi sa bogosluženjem.
Onim koji žele da se detaljno upoznaju sa istorijom nastanka i razvitka hrišćanskog bogosluženja, a takođe i uređenjem njegovog čina ustava, preporučujem da potraže opširna istraživanja tog predmeta kao što je „Tumačenje Tipika“ („Tolkovый Tipikon“) profesora Kijevske Duhovne akademije Mihaila Skabalanoviča, u tri toma, gde su detaljno i svestrano izložena pitanja u vezi sa bogosluženiem, kalendarom i praznicima. Postoje i druge dobre monografije iz ove oblasti.

6 komentar(a)

  1. Veoma lepo objašnjenje. Hvala

  2. Mirjana Medulović-Marinković

    Gde može da se kupi ova knjiga LITURGIKA?

  3. Da li se đakon sahranjuje obučen u stihar i orar?

  4. Da li neko može postati djakon i bez svršene bogoslovije..a da se ispoštuju svi uslovi redom…čteč….ipodjakon i inda naravno djakon?Hvala najlepše

  5. Branimir grahovac

    Što treba da ima završeno od škole Čtec

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *