NASLOVNA » Lista oznaka pojedinih delova Svetog Pisma

Lista oznaka pojedinih delova Svetog Pisma

 

 

KNJIGE STAROGA ZAVJETA

1 Moj Prva knjiga Mojsijeva, 50 glava
2 Moj Druga knjiga Mojsijeva, 40 glava
3 Moj Treća knjiga Mojsijeva, 27 glava
4 Moj Četvrta knjiga Mojsijeva, 36 glava
5 Moj Peta knjiga Mojsijeva, 34 glave
INav Knjiga Isusa Navina, 24 glave
Sud Knjiga o sudijama, 21 glava
Ruta Knjiga o Ruti, 4 glave
1 Sam Prva knjiga Samuilova, 31 glava
2 Sam Druga knjiga Samuilova, 24 glave
1 car Prva knjiga o carevima, 22 glave
2 car Druta knjiga o carevima, 25 glava
1 dn Prva knjiga dnevnika, 29 glava
2 dn Druga knjiga dnevnika, 36 glava
1 Jezd Prva knjiga Jezdrina, 10 glava
Nem Knjiga Nemijina, 13 glava
2 Jezd Druga knjiga Jezdrina, 9 glava
Tov Knjiga Tovita, 14 glava
Jdt Knjiga Judita, 16 glava
Jest Knjiga Jestirina, 10 glava
Jov Knjiga o Jovu, 42 glave
Ps Psalmi Davidovi, 150 psalama
PrS Priče Solomonove, 31 glava
Prop Knjiga propovjednikova, 12 glava
Pp Pjesma nad pjesmama, 8 glava
Prem Premudrosti Solomonove, 19 glava
Sir Premudrosti Isusa Sina Sirahova, 51 glava
Is Knjiga proroka Isaije, 66 glava
Jer Knjiga proroka Jeremije, 52 glave
PlJ Plač Jeremijin, 5 glava
PosJ Poslanica Jeremijina, 1 glava
Var Knjiga proroka Varuha, 5 glava
Jez Knjiga proroka Jezekilja, 48 glava
Dan Knjiga proroka Danila, 14 glava
Os Knjiga proroka Osije, 14 glava
Jl Knjiga proroka Joila, 3 glave
Am Knjiga proroka Amosa, 9 glava
Avd Knjiga proroka Avdije, 1 glava
Jona Knjiga proroka Jone, 4 glave
Mih Knjiga proroka Miheja, 7 glava
Nm Knjiga proroka Nauma, 3 glave
Avak Knjiga proroka Avakuma, 3 glave
Sof Knjiga proroka Sofonije, 3 glave
Ag Knjiga proroka Ageja, 2 glave
Zah Knjiga proroka Zaharije, 14 glava
Mal Knjiga proroka Malahije, 4 glave
1 Mak Prva knjiga Makavejska, 16 glava
2 Mak Druga knjiga Makavejska, 15 glava
3 Mak Treća knjiga Makavejska, 7 glava
4 Mak Četvrta knjiga Makavejska, 18 glava
 

KNJIGE NOVOGA ZAVJETA

Mt Sveto Jevanđelje od Mateja, 28 glava
Mk Sveto Jevanđelje od Marka, 16 glava
Lk Sveto Jevanđelje od Luke, 24 glave
Jn Sveto Jevanđelje od Jovana, 21 glava
Dap Djela Svetih apostola, 28 glava
Rim Poslanica Sv. apostola Pavla Rimljanina, 16 glava
1 Kor Prva poslanica Sv. apostola Pavla Korinćanima, 16 glava
2 Kor Druga poslanica Sv. apostola Pavla Korinćanima, 13 glava
Gal Poslanica Sv. apostola Pavla Galatima, 6 glava
Ef Poslanica Sv. apostola Pavla Efescima, 6 glava
Flp Poslanica Sv. apostola Pavla Filipljanima, 4 glave
Kol Poslanica Sv. apostola Pavla Kološanima, 4 glave
1 Sol Prva poslanica Sv. apostola Pavla Solunjanima, 5 glava
2 Sol Druga poslanica Sv. apostola Pavla Solunjanima, 3 glave
1 Tim Prva poslanica Sv. apostola Pavla Timoteju, 6 glava
2 Tim Druga poslanica Sv. apostola Pavla Timoteju, 4 glave
Tit Poslanica Sv. apostola Pavla Titu, Z glave
Fil Poslanica Sv. apostola Pavla Filimonu, 1 glava
Jev Poslanica Sv. apostola Pavla Jevrejima, 13 glava
Jak Saborna poslanica Sv. apostola Jakova, 5 glava
1 Pet Prva saborna poslanica Sv. apostola Petra, 5 glava
2 Pet Druga saborna poslanica Sv. apostola Petra, 3 glave
1 Jn Prva saborna poslanica Sv. apostola Jovana Bogoslova, 5 glava
2 Jn Druga saborna poslanica Sv. apostola Jovana Bogoslova, 1 glava
3 Jn Treća saborna poslanica Sv. apostola Jovana Bogoslova, 1 glava
Jud Saborna poslanica Sv. apostola Jude (Jakovljevog), 1 glava
Otk Otkrivenje Svetoga Jovana Bogoslova, 22 glave

 

 

 

Komentarisanje nije više omogućeno.