NASLOVNA » PITANJE PASTIRU, Sveto Pismo » Levica ne zna šta radi desnica

Levica ne zna šta radi desnica

Pitanje:
Dragi oci, molim Vas da mi rastumačite šta znači da ti levica ne zna šta radi desnica, i još jedno pitanje, da li mi Srbi pravoslavci možemo da se molimo drugim pravoslavnim nesrpskim svecima, na primer Matroni Moskovskoj? UNAPRIJED ZAHVALANA I SVE NAJBOLJE VAM ŽELIM
Vanja


Odgovor:
Draga sestro Vanja, Oprosti što sam prevideo da odgovorim i na Tvoje drugo pitanje, a u vezi molitava „nesrpskim pravoslavnim svecima“. Ako si prelistavala kalendar Srpske pravoslavne crkve primetila si da je veoma malo imena Svetih, koji su štampani kurzivnim, kosim slovima. To su praznici srpskih Svetih! Svi ostali sveti Božji ugodnici su, da tako kažemo, internacionalni, opštehrišćanski, opštepravoslavni. Među zapovednim praznicima kod Srba, koji se u kalendaru štampaju crvenim slovima, Srbi su samo: Sveti Sava, Sveti Vasilije Ostroški, Sveti knez Lazar, Sveti Petar Cetinjski i (verovatno) Prepodobna mati Paraskeva, Sveta Petka. Svi ostali Sveti su pripadnici drugih hrišćanskih i pravoslavnih naroda i mi se njima molimo, njima Službe služimo. Prema tome, draga sestro, možeš se moliti za posredništvo pred Bogom svim svetim Božjim ugodnicima, koji se nalaze u našim pravoslavnim kalendarima, što znači da su od Crkve proglašeni Svetim. Možeš se moliti i Martroni Moskovskoj, ako je od strane Ruske pravoslavne crkve kanonizovana kao Sveta. Mir Ti i radost u Gospodu želi o. Dušan


Draga sestro Vanja, Kad se jedan farisej molio u hramu i iznosio pred Bogom svoje vrline i hvalio se da posti dva puta nedeljno i „daje desetak od svega što stekne“, nije izašao iz hrama opravdan. Zašto? Pa on nije ništa slagao, on je zaista davao 10% od svega što je sticao. Ali, on to nije davao zato što je bio milostiv i sažaljiv, već zbog toga da ga ljudi vide i hvale zbog tog dobročinstva. Govoreći o Starom zavetu i njegovim zakonskim odredbama, u svojoj besedi na Gori, Hristos napominje da će u Novom zavetu sve biti mnogo savršenije, pa i davanje milostinje. U kazivanju o tome ko će biti „blažen“ u Novom zavetu, Hristos pominje i milostinju, pa kaže: „Blaženi su milostivi, jer će biti pomilovani“ (Matej 5, 7) . I nastavlja Hristos o milostinji, još konkretnije i preciznije: „Pazite da milostinju svoju ne činite pred ljudima da vas oni vide: inače plate nemate od Oca svojega koji je na nebesima… A ti kad činiš milostinju, da ne zna levica tvoja šta čini desnica tvoja. Da bi milostinja tvoja bila u tajnosti; i Otac tvoj koji vidi tajno, uzvratiće tebi javno“ (Matej 6, 2-4) . Dakle, milostinja treba da je tajna ili skrivena, skromna i nesamohvalisava, ma da Hristos ne isključuje ni javna dobra dela, kad kaže: „Tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima“ (Matej 5, 16) . Ne kaže Hristos da mi pokazujemo svoju milostinju i svoja dobra dela, da bi se mi hvalili, jer to nije dobro, nego da bi se svetlost našeg dobročinstva sama pokazala, kako bi se čak i naši neprijatelji zadivili i proslavili ne nas, već Oca našeg na nebesima. Jer kad mi činimo dobra dela, ne činimo ih da bi se mi proslavljali, već da proslavimo Boga, koji nam je omogućio da drugima pomažemo. Konkretno, reči Hristove: A ti kad činiš milostinju, da ne zna levica tvoja šta čini desnica tvoja, znače da je potrebno činiti dobro ne radi toga da nas vidi svet i da nas hvali, već naprotiv, da to treba sakriti čak i od samoga sebe. Ili drukčije rečeno: leva ruka podleže sujeti, a desna se opredeljuje za milostinju. Na taj način se milostinja daje bez sujete, da ne bi sujeta oštetila, obezvredila tvoju milostinju. Samo milostinja koja se daje iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu, koja ne traži uzvraćanje, ta milostinja je vrlina pred Bogom i Bog će za nju nagraditi čoveka. Zato je milostinja veća od humanosti. Humanitarna davanja često su spojena za zahvalnicama, počastima, veličanjem humanitarnog dela. Znači, humanost traži uzvraćanje, a milostinja iz ljubavi proslavlja Boga, najvećeg darodavca. Mir Ti i milost od Boga. o. Dušan

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *