KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
VIII
Velika dobra ljudi očekuju od velikih darodavaca. Ve lika blaga prose od velikih bogataša. Ko je najveći darodavac, i ko najveći bogataš? Nesumnjivo Bog.
Šta smo mi kao Hrišćani i hrišćanski narod prosili od našeg Boga?
Uzmimo prvo molitvu Gospodnju Oče naš. Šta prosimo od Boga u toj molitvi? Prvo, da se sveti ime Božje, da se sveti a ne huli. Drugo, da dođe carstvo Božje, carstvo očinsko a ne tiransko, i zversko. Treće, da bude volja Oca našeg na zemlji kao što je na nebu, među ljudima kao što je među anđelima. Četvrto, da nam Otac nebeski dade hleb nasušni i sačuva nas od luksuza, halapljivosti i samoživosti. Peto, da nam oprosti grehe kao što i mi opraštamo drugima. Šesto, da nam spreči pad u iskušenja, koja nam dolaze od telesnih prohteva i od đavolskih zamki. I sedmo, da nas izbavi od lukavog pakosnika našeg koji hoće zlom da nas otruje i u svoju jazbinu zla odvuče.
Kao što vidite, braćo moja, nigde ne prosimo, niti smo prosili od Boga da nam dade kulturu ili civilizaciju.
Uzmimo onda drugu jednu prozbenu molitvu, koju sveštenik čita u crkvi, a mi odgovaramo: podaj Gospodi! Šta podaj nam Gospodi? Evo šta.
Prvo sveštenik se moli ovako: Dan sav savršen, sveti, miran i bezgrešan, u Gospoda prosimo. Na to mi odgovaramo: Podaj Gospodi! Dalje: Angela mira, verna nastavnika, čuvara duše i tela našega u Gospoda prosimo. I mi odgovaramo: Podaj Gospodi! Onda: Proštenje i osta ljenje greha i pregrešenija naših u Gospoda prosimo. I mi se molimo Gospodu: Podaj Gospodi! Onda: Što je sve dobro i korisno dušama našim, i mira svetu, u Gospoda prosimo! I mi se molimo: Podaj Gospodi! Dalje: Ostatak vremena našega da provedemo u miru i pokajanju, u Gospo da prosimo! I mi odgovaramo: Podaj Gospodi! Najzad i ovo: Hristijansku končinu života našega, bez bolesti, bez sramote i mirnu kao i dobar odgovor na strašnom su du u Gospoda prosimo! I mi odgovaramo: Podaj Gospodi!
I u toj dakle posvednevnoj molitvi, koja se izgovara pred svima oltarima pravoslavnim svakog jutra i večeri i svake liturgije pred hiljadu oltara pravoslavnih, ne molimo se Tvorcu našem da nam dade kulturu i civilizaciju nego nešto sasvim drugo i sasvim bolje i potrebnije. Nikada sveštenik naš nije prosio u Gospoda kulturu ili civilizaciju, niti je ikad svesni i pametni narod vikao k Bogu: Podaj Gospode!
Isti je slučaj i sa ostalim molitvama. U knjigama crkvenim postoje molitve za zdravlje ljudi, za starešine državne, za plod u stoci i rod u njivi, za napredak dece, za napredak đaka i pčela, za blagoslov prvih plodova u svemu, za pravdu u svetu, za pokajanje grešnika, za uspeh branioca Božje pravde, za putnike, za tužne i ožalošćene – samo nema molitve za kulturu i civilizaciju.
Onda postoje molitve protiv zlih duhova, protiv sata ne i njegovih slugu, protiv našestvija inoplemenika, protiv jeretika i bezbožnika, protiv agarjana i varvara, protiv crvi i gusenica, protiv zmija i skakavaca, protiv zlih vetrova i poplava – samo što u red ovih odbranbenih molitava još nije zvanično uvrštena još molitva Bogu protiv kulture i civilizacije. Za moga veka nije. A vi mlađi možete doživeti, da sav pravoslavni narod u crkvi uznosi Gospodu Bogu svome molitvu protiv kulture i civilizacije.
I to neće biti nikakvo čudo ako crkva propiše molitvu protiv kulture kao zbira svih zala. Jer kad ima molitvu protiv gordosti, i protiv mržnje i divljaštva i bezboštva i krivoverstva i nasilja i grabeži i svakoga bogohulstva i svakoga nečoveštva, zašto ne bi imala molitvu protiv kulture kao zbira svih tih zala? Ne samo da bi takva molitva bila i opravdana i potrebna, nego mislimo da bi trebalo odrediti jedan državni molitveni dan u godini, kad će se sav narod sa svojim starešinama moliti Bogu i Gospodu da ga spase od kulture.
Jer kultura je novo neznaboštvo, novo idolopoklonstvo. Kad se zamađijani od đavola narodi spasu od te naj novije idolatrije, onda će tek početi skrušeno i uzdisaj no moliti se jednome živome Bogu u Trojici, Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *