KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
LXXIX
Zgrčen čovek ne gleda u nebo nego u zemlju. Beše tako u ono vreme jedna žena zgrčena. Osamnaest punih godina glava njena beše spojena s kolenima njenim, te mogaše gledati samo prašinu zemnu, i crve u prašini, i udisati prašinu i svaki smrad od zemlje. Sažali se na nju Hristos i viknu joj: Ženo oproštena si od bolesti svoje i metnu na nju ruke i odmah se ispravi i slavljaše Boga (Lk. 13, 2).
Moderno tumačenje: Od svih kontinenata na ovome sve tu Evropa najviše predstavlja zgrčenu ženu. Od kako se verske starešine evropske, bez znanja i volje naroda evropskih odeliše od prave crkve Hristove, koja je na Istoku, od tada se evropsko čovečanstvo počelo sve više zgrčavati i glavu k zemlji spuštati. Dvadeseti vek je naj bolesniji vek u životu evropskog čovečanstva. Jer u tom veku glava tog čovečanstva spustila se tako nisko da se spojila s kolenima. Otuda je pred očima toga čovečanstva samo zemlja, i crvi zemaljski, i pred nosom njegovim smradovi zemni. Govoriti mu o nebu, to znači govoriti mu o onom što ono ne može da vidi, jer je celo biće njegovo zgrčeno tako da može svojim čulima da oseti samo ono što je dole, što je od zemlje, što je niže od čoveka. Pod tim uglom zgrčene žene mora se posmatrati i ceniti sav život Evrope za mnoga minula stoleća. Pod tim uglom svetlosti koju vidi zgrčena žena gledajući u zemlju, razvijala se nauka, umetnost ekonomija, politika i sav život ljudski, privatni i društveni, i opšte čovečanski. Gledala se samo zemlja, i objašnjavalo se sve zemljom. Videla se samo zemlja, i borilo se samo za zemlju. Čula se samo zemlja i sva nauka ljudska upravljala se pre ma šuštanju vlažne zemlje. Osećao se samo miris trule ži zemaljske, i taj miris je, potpuno nadvladao sve blagouhane mirise nebesne. Razum ljudski predao se ispitivanju onoga što je oko videlo i uho čulo i nos mirisao, tj. predao se zemlji i samo zemlji, jer je to bio razum zgrče ne žene. Stotine aparata izumeo je um zgrčene žene da ispita zemlju i ono što je u zemlji. I ispitao je sve bilje i korenje i crve velike i male i najmanje, i crve vidljive i nevidljive. Zgrčena žena naoružala je svoje oči sa mikroskopima i sitnim naočarima da vidi baš sav crvinjak zemaljski. I sve je videla, i sve saznala i nebu i zemlji objavila da i ne postoji ništa osim crvi, velikih i malih, vidljivih i nevidljivih, mislećih i nemislećih, i da je čovek samo jedan crv među crvima i nad crvima, upravo jedan nadcrv. Dotle je mogla da vidi zgrčena žena i ne više. Da bi više videla, morala bi biti uspravljena, sa glavom dignutom k nebu i sa umom uspravljenim u viši svet. A taj viši svet nije crvinjak nego višnji Jerusalim, svjetonosno i lučezarno vojinstvo Gospodnje, sastavljena od prekrasne jerarhije nebesne od serafima i heruvima i načala i vlasti, gospodstva i sile, i arhangela i angela, i od bezbrojnih i bezbrojnih pravednika i bogougodnika. Sav taj višnji Jerusalim, sav taj duhovni svet iznad čoveka, zgrčena žena ne može da vidi. Ona vidi samo ono što je niže od nje; nikako ono što je više od nje. Zbog toga sve što je mislila i sazda la za poslednjih nekoliko vekova smislila je i sazdala na pesku, na prašini na zemlji i blatu, što može da vidi i oseti ispod sebe. Ko posmatra u toj svetlosti razvoj evropskog čovečanstva od podele crkve taj će sve razume ti. Kao što ribar iz blatnjave reke miriše na blato, tako i sva kultura evropska, sa naukom njenom i filosofijom i umetnošću i religijom i vascelom kulturom – sva miriše na blato, na zemlju, na prašinu; što zgrčena žena jedino može da vidi, Hristos je jedini lekar od zgrčenosti.
Uzrok zgrčenosti Evrope jeste u gaženju zakona Božijeg naročito u nepoštovanju roditelja svojih. Ništa Bog ne kažnjava tako strašno kao greh dece prema roditelji ma svojim, jer to je greh prema roditelju nebesnom. Zato je Gospod od početka blagoslovio one koji poštuju roditelje svoje, svoga oca i svoju majku, kao simvol samoga Bo ga, a prokleo one koji se rugaju ocu svome, kao što je bio slučaj sa Hamom, sinom Nojevim, koji se naruga ocu svome Noju. Poštuj oca svojega i mater tvoju, to je sredina, srce svih zapovesti Božjih. Ko poštuje zemaljskog roditelja svoga, taj poštuje i svog roditelja nebesnoga. Na ovoj nižoj školi zasniva se i ona viša škola. Ko ne poštuje oca i majku koje vidi, kako će poštovati Boga Oca koga ne vidi?
Početak sve zgrčenosti evropske jeste nepoštovanje roditelja ni telesnih ni duhovnih. Od tada počinje rasti grba na leđima njenim kao u kamile, i od tada glava njena sljubljena sa kolenima njenim. Zato ne vidi ništa što je nebesno i ne razume ništa što je božansko. Ona vidi i razume samo ono što je crv i crvinjak.
Pazite se, braćo, i naučite poštovati roditelje svoje. To je sva zapovest Božija, stožer svih ostalih zapovesti Božijih. Poštuj oca svoga i mater svoju da ti dobro bu de i da dugo poživiš na zemlji. A mi još u smislu Jevanđelja dodajemo – i da naslediš carstvo Oca svog ne besnog, kome nema kraja. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *