KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
LXXIII
S kim si onaki si, kaže narodna poslovica. To odgovara reči biblijskoj: Sa prepodobnim bićeš prepodoban a sa razvratnim razvratan.
Veliki je bio prorok Isaija, sin Amosov – neka su blagosloveni koji su ga rodili – i velike je događaje jasno prorekao, od kojih je najveće rođenje Spasitelja od Prečiste devojke. Taj veliki prorok gledao je kroz Boži ji Duh kao kroz dogled, gledao je u duše svoga naroda, pa je video samo smrti pakao. Kao kad bi čovek otvorio grob i gledao u raspadnutog mrtvaca. I ovako je vikao svome narodu da bi se uplašili i trgli: Šta govorite: napravismo savez sa smrću i učinismo ugovor sa paklom… od laži načinismo sebi utočište i zaklonismo se za prijevaru.
Prohujale su hiljade godina od kada je sveti prorok izgovorio ove reči, koje su odgovarale onom vremenu i onim ljudima. A danas? Kad bi se smilovao Bog da nam pošalje velikog Isaiju danas u Evropu, šta mislite, kakve li bi reči imao da kaže ljudima rođenim hiljade go dina docnije? Ja mislim, iste i istovetne. Ako bi pošao iz jedne prestonice evropske u drugu, sa jednog univerziteta na drugi od jedne fabrike do druge gromoglasni Isaija vikao bi još gromoglasnije: Napravili ste savez sa smrću i učinili ste ugovor sa paklom, laž vam je utočište i prijevara zaklonište! Tako su činili grešni Izrailjci u staro vreme pre dolaska Spasitelja sveta, ali zašto vi tako činite, Evropejci, posle Njegova do laska i Njegove jasne nauke i pobedonosne i životvorne sile?
Drevni Jevreji su za te reči prestrugali Isaiju testerom. Evropejci možda ga ne bi prestrugali testerom, ali bi ga svakako ili obesili ili zatvorili u ludnicu. No tim ne bi nahudili Isaiji. Njega bi učinili dvojno većim, a sebe bi uvrstili u red jevrejskih bogoboraca i gonitelja svake istine, što ustvari i jesu. Jer ako se odri ču bratstva s Jevrejima iz nekih sporednih razloga, oni su im pobratimi i saveznici protiv Istine. No šta se može protiv Istine? Ništa ne možemo protiv Istine, govori apostol, nego za Istinu. Glup i smešan izgledao bi onaj ko bi se bacao blatom na sunce da ga uprlja ili pogasi. Blato ne bi stiglo do sunca ali bi se vratilo i palo na lice onoga ko se baca na sunce.
Da je evropsko čovečanstvo napravilo savez sa smrću i ugovor sa papom, to je najjasnija činjenica od svih činjenica u svetskoj istoriji za poslednjih dvesta godina. Evropa sva miriše na smrt. Evropski univerziteti pro povedaju smrt. Evropski književnici opisuju smrt. Evropski naučnici obesmrćuju smrt. Evropski političari rade za smrt. Evropski vaspitači seju smrt u duše omladine.
Evropski imperijalisti raznose smrt po celome svetu. Evropski revolucionari nose barjak smrti. Moderna Evropa je sinonim smrti. Neće da zna za život posle smrti.
Kako to pitaćete? Zar je ovo za vas novost i iznenađenje? Zar niste čuli za sveopšti evropski bunt protiv života a za smrt? Hristova crkva je nosilac života, moderna Evropa je nosilac smrti. Crkva govori: stariji je život od smrti, jer prvo je bio život pa je posle došla smrt; nauka evropska odgovara: to nije istina, nego je starija smrt od života, prvo je bila smrt pa se iz smrtne materije razvio život. Crkva govori: vaskrsli Hristos pobedio je smrt i pozvao ljude u carstvo večnog života; evropski univerziteti jednodušno rugajući se odgovaraju: smrt je nepobediva; život je slučajnost na večnoj njivi smrti. Crkva govori: narodi su porodice Hrista Boga našega i treba da se razumeju i uzajamno pomažu. Na to političari odgovaraju: naš narod je krvlju i kul turom nad mnogim drugim narodima, i on treba da vlada nad tim narodima; osim toga još u obzir dolaze i naš ekonomski interes, važniji od svega drugog, i naš nacionalni prestiž. Ah braćo, jednom rečju: smrt i pakao! Još crkva govori vaspitačima: deci treba dati Hrista i decu Hristu – to je sve vaspitanje. Na to odgovaraju strvinari pedagoški, trovači tuđe dece (jer se trude da svoje nemaju): Nikako to. Decu treba odučiti od zabluda svojih roditelja i zbuntovati ih protiv roditelja, da bi pljunuli na svoje roditelje i sve njihove svetinje – to je moderno, to je progresivno, to je naučno! Crkva uči evropske narode: vi ste kršteni, da bi i druge krštava li. Kao imperijalisti vi zauzimate tuđe zemlje da bi ih iskoristili a ne da bi Hrista objavili, i jevanđelje i Život i bratstvo. To nije blagoslov nego prokletstvo. I biće vam proklet vaš imperijalizam. Revolucionari nose barjak smrti sa naslikanom glavom mrtvačkom. Zašto? Zato što veruju u večnu smrt i privremen život na su prot crkvi koja veruje u večni život i privremenu smrt.
Braćo moja, smrt je prorasla kroz evropsko čovečanstvo kao trava kroz oglodanog mrtvaca. Tragedija Evrope je u tome što se privolela carstvu smrti, koje smatra večnim a odbacila carstvo Života večnoga. Uhvatila je savez sa smrću. A čim se vezala sa smrću, ona se vezala i sa paklom i sa paklenim svojstvima, tj. sa lažju i prevarom i grabežom i otmicom i ubistvom i mržnjom i sujetom i svakom drugom sujetom, i svakim drugim grobnim smradom. Smrt, večna smrt – to se može s pravom na pisati na svima kapijama kroz koje se ulazi u Evropu. A vi Srbi ste potomci Kosovskih mučenika koji su poginu li za carstvo nebesko i večni Život. Prema tome, mi slite sada hoćete li sa Evropom, saveznicom smrti ili sa Hristom carem večnog života. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *