KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
LXX
Gospode, uzmi dušu moju od mene, jer mi je bolje umreti nego živeti! Tako je dva puta vapio Bogu pro rok Jona. Prvi put kada ga je Bog poslao velikom gradu Niniviji da viče da će propasti zbog grehova svojih. Čuvši to Ninivljani, pokajaše se i popraviše se, te Bog promeni sud svoj i sačuva grad Ninivu zbog pokajanja. Jer se pokajaše gorko od cara do prosjaka, i udariše post na sebe i na stoku svoju, da ništa niko ne jede nego da se kaje dok se Bogu ne ražali i ne oprosti im grehe njihove. I vide Bog, i promeni sud svoj, i ne uništi Ninivu.
A Joni to ne beše drago, pa viknu Bogu: Gospode, uzmi dušu moju od mene, jer mi je bolje umrijeti nego živjeti.
Potom se dogodi da Jona izađe u polje, a Bog učini te izraste velika tikva iznad Jone, koji se odmaraše, te činjaše hlad, nad licem Joninim. I Joni to beše veoma ugodno. Ali odmah drugi dan zapovedi Gospod te crv uđe u tikvu i podgrize je, pa tikva se brzo sparuši i usahnu. I nesta ugodnoga hlada nad glavom Joninom. Te zavika opet Jona: Gospode, uzmi dušu moju, od mene, jer mi je bolje umrijeti nego živeti. Jer beše Joni žao tikve koja se sasuši i propade.
A Gospod koji zna i misli naše najtananije u srcu našem, ču i viku Joninu i razumede, pa mu onda reče: Tebi je žao tikve a meni da ne bude žao Ninivije grada od sto i dvadeset hiljada i više duša?
O, braćo moja, kako je ovo velika nauka za sve nas u ovom kolenu ljudskom! Primer Jonin primer je nepravičnosti ljudske, kao što je primer Tomin, primer neverovanja. Ha svedocima i živim primerima uči Bog ljudski rod.
Šta ti to govoriš Jona, veli Gospod. Zar tebi žalije jedne beslovesne tikve, koja je juče uzrasla a danas usahnula, a nije ti žao stotinu hiljada živih ljudi, koji ni su tikve nego ljudi kao i ti?
Šta ti govoriš, Evropo, rekao bi danas čovekoljubivi Gospod, zar tebi da bude žalije propast ljudskih rukotvorina, slika, kitova, haljina, raznih sprava, mašinerije, pa i kuća i dvorova i gradova od kreča i kamena, a nije ti žao živih ljudi tvoje braće a moje dece! Ko ti razvrati i pomrači um, da ceniš ono što je jevtino više nego ono što je skupo? Ko te prevari ako ne ona zmija što prevari Evu i Adama, ko te prevari da ceniš više dela ljudska nego dela Božija? I ono što je mrtvo nego ono što je živo? I ono što je namenjeno bliskoj propasti više nego li ono što je namenjeno večnosti?
Vi ste svakako čuli za jednu staru zemlju koja se naziva Evropa. Oni od vas koji ranije nisu čuli za nju, oseti li su je na svojim leđima kao samar okovan šiljatim ekserima iznutra slično ježu spolja. Taj jaram nosili ste vi i roditelji vaši i deca vaša u dva maha po tri godi ne. Mnogi od vaših najbližih i najmilijih pomrli su od rana a vi svi, koji ste zbacili onaj jaram, izašli ste teško ranjeni i okrvavljeni.
Zašto su ljudi činili tako s ljudima? Kao probuđeni od teškoga sna vi se sad pitate: Zašto su nas tako mučili kinjili i ubijali? Zašto i zašto? Pitajte proroka Jonu i on će vam jasno odgovoriti: Zato što su cenili tikvu više nego hiljade i hiljade ljudi. Zato što su im ljudi bili jevtiniji od trave. A svima nama je poznata njihova filosofija o prostoru i zauzeću. Da se protegnemo, da zauzmemo. Šta da zauzmemo? Bašte, vinograde, njive, livade, šume, reke, planine… Ali, viknućete vi Srbi zajedno s Bogom u užasu: kako ćete to učiniti kad tamo žive hiljade i hiljade ljudskih bića, braće vaše, koja priznaju jednog i istog Tvorca i Oca, svoga i vašega? Kako?
Lako ćemo, odgovaraju oni. Sasvim lako. Ljude ćemo ognjem spaliti a njihove šume i vinograde i njive prisvojiti. Ljude ćemo pokositi a njihov kupus ostaviti da ras te za nas. Ljude ćemo pohvatati, pa sa njih svući odelo za nas a njih gole potopiti u vodu. Ljude ćemo uništiti kao gusenice a njihovo dobro i zlato zagrabiti za nas. Ljude ćemo potrovati otrovnim gasovima, a njihovo žito i vino i jelej zadržati za nas. Ljude ćemo najuriti u pustinju neka pomru od gladi, a mi ćemo sesti za njihovu trpezu i jesti i piti i veseliti se.
Aj, braćo moja, nisu ovo prazne reči niti preterane pretnje. Sve se ovo dogodilo na naše oči i s nama kao i s mnogim drugim. Šta se dogodilo? Dogodilo se ono što piše Sveto pismo Božje. Spalili su Ninivu mnogoljudni grad Božji, a sačuvali tikvu jer im je tikva bila potre bna a ljudi nepotrebni. Da li se Bog s tim saglasio? Gospode Bože, jesi li Ti stvorio tikve radi ljudi ili ljude radi tikvi? Hristos odgovara tikve su radi ljudi i islam odgovara: tikve su radi ljudi. Neznabožački narodi viču: tikve su radi ljudi. Sva zvezdana vasiona na svoj način javlja: ne samo tikve nego i zvezde su radi ljudi. Ali ljudožderska Evropa, drži da ona zna bolje od sviju i govori to nije istina, nego su ljudi radi tikve, jer tikva je skupocenija od ljudi. Zbog toga mi moramo ratovati tj. ubijati milione ljudi da bi mogli imati milione tikava.
Čuješ li ovo Srbine? Ti seljače znam da čuješ, ne znam da li čuju tvoja gospoda, tvoji učenjaci i tvoji političari koje ti dobro hraniš i pojiš? Znam da oni ne čuju. Da su imali uši da čuju i oči za Boga, ne bi o tvome trošku trubili u uši tvojim sinovima i kćerima: ti kva je skuplja od čoveka; to je iskustvo političke ekonomije. A ti, Srbine ako želiš dobra sebi i deci svojoj zatisni uši kada ljudožderi govore o političkoj ekonomiji a otvori ih dobro kad čuješ da se govori o Jevanđelju Hrista Boga tvoga. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *