KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
LXIII
Braćo moja, da li znate koje su dve najdublje misli? To vam ne može čovek rečima kazati. To se može samo u drami života pokazati, na Bogu i na ljudima. I to se za ista pokazalo onda kad se sve pokazalo i otkrilo onda kad se sve otkrilo. Kad su sva proročanstva došla do Otkrovenja, onda se sve otkrilo. Kako to sva? Evo kako: i božansko i čovečanstvo, i nebesko i zemaljsko, i anđelsko i đavolsko. Sve se to otkrilo, i otkriveno pokazalo onakvo kakvo jeste. Zbog toga se Novi zavet naziva po preimućstvu Otkrovenje Božje. Jer nije se samo Bog otkrio, nego se i čovek otkrio i anđeo i đavo. Objavila se tajna Boga i tajna čoveka. To i jesu dve najdublje mi sli: tajna o Bogu i tajna o čoveku, a to je u krajnjoj lini ji tajna o nedosežnosti veličanstva Boga Savaota i o neslućenoj podlosti čoveka. Zaista vam kažem: visina veličanstva Božijega i nizina podlosti ljudske to su dve mere, dve dimenzije, beskrajne i utopničke. Onaj ko misli o tome dvoma, taj postaje utopljenik koji se topi ili u vrhovna nebesa ili u duboki uski bezdan.
Bog se javio ljudima. Od svega što se događalo od stvorenja sveta to je najvažniji događaj. Oko ovog događa ja sva se istorija ljudska okreće kao oko svoga stožera. Sve je drugo od manjeg značaja. Sve je drugo sporedni predmet razgovora. Upravo sve ostalo što su ljudi kao putnici po noći nagađali, slutili, gatali i očekivali – sve su to samo noćne senke pre pojave sunca sa istoka. A kad se sunce pojavilo, senke su isčezle kao ludi snovi kad se čovek probudi.
Bog se javio ljudima u ličnosti jednoga čoveka. Zašto tako? Zato što su ljudi od pamtiveka očekivali da im se Bog tako javi, to jest kao čovek da poživi među ljudima i da razgovara sa ljudima, i da odgovori ljudima na bez brojna pitanja; i da izleči na ljudima bezbrojne muke i bolesti; i da očisti ljude od bezbrojnih greha, strasti i slabosti, i da zajemči ljudima ispunjenje bezbrojnih ljudskih čežnji za životom i za pravdom i za ljubavlju i za radošću. Sva božanska obećanja o dobru koja je Tvorac položio u srce i u krv i u duh svakoga čoveka trebao je javno sve to Bog da odobri i da obnovi i da oživi i da kaže: da, i amin.
Takav Bog, braćo moja, i u takvom čovečijem obliku ja vio se u svetu pre skoro 2000 godina. A kad se Bog javio u licu Gospoda Isusa Hrista rođenog od Prečiste Deve Marije, tada se javilo neslućeno veličanstvo jednoga Bo ga, u Trojici, ali se javilo i neslućeno ništavilo ljudsko. Ni jedno ni drugo pokolenje nije moglo ni sanjati: ni takvu krasotu Božju, niti takvu podlost ljudsku; ni takvu čistotu Božiju niti takvu prljavštinu ljudsku; ni takvu silu Božju niti takvu slabost ljudsku; ni takvu milost Božju niti takvu zlobu ljudsku; niti takav tamjan Božji niti takav smrad ljudski.
I od tada do danas dve reke teku uporedo: jedna je re ka Golgotska a druga Sodomska. Jedno je reka bistra i čista a drugo je reka smolna i sramna.
Ljudi koji su poznali Boga u telu okupali su se u reci Golgotskoj i postali čisti kao sneg i svetli kao anđeli. A ljudi koji nisu poznali Boga u telu kupaju se do danas u reci Sodomskoj, u smoli i u smradu. Hristos Bog javio je da više ljubi žive ljude od svih tvorevina u ovome svetu, Božjih i ljudskih. Golgotski sledbenici Njegovi to su primili i prema tome cenili sve vrednosti. A Sodomski ljudi cenili su više tvorevine Božje, tj. zvezde i planine i reke i zmije, pa su se njima i klanjali kao božanstvima i cenili su ljudske tvorevine, kipove od kamena i drveta i slike i građevine i rukotvorine i svu takozvanu kulturu nego li žive ljude. Golgotske ljude Bog je blagoslovio, a Sodomske ljude Bog je prokleo.
Kako od uvek i za uvek tako i danas. I danas, braćo moja, Bog blagosilja golgotske ljude a proklinje Sodomske. Ko su jedni a ko drugi? Golgotski su ljudi oni koji stavljaju Boga iznad čoveka a sve drugo ispod čoveka; i koji se klanjaju Bogu javljenome u licu Gospoda Isusa Hrista rođenog u telu od Prečiste Marije. Sodomski su ljudi oni koji pažljivije čuvaju kipove svojih lažnih bogova neznabožačkih, nego li živote živih i krštenih ljudi; koji cene muzeje više nego crkve; koji govore o kulturi više nego o Bogu javljenome u Hristu. To su Sodomski ljudi.
Ko ima uši neka čuje ovo i ko ima razum neka razume ovo. Ko čuje i razume i primi, taj će spasen biti. A ko ne htedne čuti i ne mogne razumeti, taj će osuđen biti. Naš život na zemlji je kratkog roka, sličan trkačima na kočiji: ili dobiti sve ili izgubiti sve. Razumite ovo svi vi koji razum imate. I proslavite Boga u Trojici. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *