KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
LVIII
Pomoću gazde postaje čovek gazda a ne pomoću prosjaka.
Pomoću slavnoga postaje čovek slavan a ne pomoću prezrenoga.
Pomoću mudroga postaje čovek mudar a ne pomoću ludog.
Pomoću silnoga dobija čovek pobedu a ne pomoću nemoćnoga.
Pomoću Boga može čovek postati bog a ne pomoću đavola.
Držite ovo posebno u pameti braćo moja: samo pomoću Boga može čovek postati bog a nikako pomoću đavola.
Početak tragične istorije roda ljudskog bio je onda kad su Adam i Eva, odnosno Eva i Adam lakomisleno po verovali da mogu postati bogovi pomoću đavola. Poverovavši đavolu Adam i Eva su pogazili zapovest Boga Stvoritelja da bi postali bogovi. Ali, avaj, sudbino ljuta, nisu tada postali bogovi nego lešine. Odmah su im se oči otvorile i uvideli su da je sve božansko zderano s njih; ostali su sami gadni kosturi.
To je bilo kad je bilo. Zar ćemo mi i vreme računati, kad i moderna nauka smatra da je vreme stvar rastegljiva i relativna a prastari prorok govori o vremenu: Gospo de, hiljadu godina je pred tobom kao jedan dan i jedan dan kao hiljadu godina.
To je bilo, kažemo, kad je bilo. Na samom početku strašne tragedije čovečanstva; to jest kad je prvi čovek sa svojom ženom pojmio da pomoću đavola postane bog. No nije postao bog no gola i smradna lešina.
To je bilo kad je bilo, no to je bilo i juče u Evropi. Evropsko čovečanstvo, intelektualizirani čovek, to jest sa zabrljanim srcem i umom i sa razvijenim čulnim razumom, napravio je ugovor s đavolom, prastari adamski pakt, da ispuni volju đavolu a da pomoću đavola postane bog. Naime, da evropski kršteni ljudi povinuju se đavolu, odrekavši se Hrista, a đavo da ih sve odlikuje ordenom božanstva; tako da svaki Evropejac koji se odrekao Hrista, i pljunuo na krst i poklonio se đavolu, odmah dobija đavolje plemstvo i titulu đavoljeg kneza, grofa, barona, velmože, velikaša, generala, vojvode, kapetana, voina.
Od svoje strane Evropejci su do savršenstva ispunili svoje obaveze prema đavolu odrekavši se Hrista. Ali od strane đavola nije ispunjeno ni jedno obećanje. Jer đavo nikad ne prima nikakvu obavezu prema ljudima, samo traži obavezu a daje obećanje. Bog čini zavet s ljudima svojim, a đavo se boji zaveta i ne čini zaveta nego samo daje obećanja i traži obaveze. Lažno obećanje daje đavo bogoodstupnoj Evropi da će Evropejce učiniti bogovima, ali da mu se Evropejci poklone. Evropejci su se poklonili i učinjeni su od đavola ne bogovima nego đavolima. Tu je prevara đavolska.
Zaista nije sasvim besmislena težnja ljudi da postanu bogovi i sinovi Božji. Ima nešto duboko skriveno u njima, kao metal u rudi što ih goni da traže svoje izgubljeno božansko dostojanstvo. Božji dah života je u njima. Živi su ne od zemlje nego od neba. I život njihov je zaloga i pečat božanstva. Kad čovek ima zdravlje ne mi sli i ne govori o zdravlju; kad ga bolest savlada onda govori o zdravlju, jadikuje za zdravljem, traži izgubljeno zdravlje. Kad je Adam izgubio svoje božansko dostojanstvo, onda se osetio go, potražio ga obnažen od svega nebeskoga. Običan kip od pepela i od Adama pa nadalje, preko Kaina, Lameha, Nevroda, Kanana, Amalika, Edoma, Kajafe i drugih tražilo je grešno potomstvo Adamovo preko đavola da izgubljeno povrati. Ali uzalud. Sve je bilo uzalud i sve naopako, gde se izgubljeno htelo dobiti mađijama đavolskim. I sve tako dok nije Bog postao čovek da čoveka bogom učini. Kao što piše u Triodu. Jer je u Starom zavetu pisano a u Novom ponovljeno: bogovi ste i sinovi Božji.
Bog je postao čovek da čoveka učini Bogom – to je braćo moja zenit istorije ljudske, to je svršetak dugo trajne noći kroz koju je rod čovečiji putovao! Lutajući i neznajući ni odakle ni kuda ide; to je zora velikoga dana, koja je ljudima došla blaga nebesna vest: Sinovi smo svetlosti i dana. I ljudi su od tada počeli da postaju bogovi pomoću Boga. To je početak preporođaja čovečanstva. Nov put; nov metod, Novi zavet. Nove obaveze i novo obećanje. Bogovi ste i sinovi Božji.
I milioni su u toku 2000 godina postali mali bogovi ili sinovi Božji. Pomoću Boga, verom, dobrotom, milostinjom, pravdom, podvigom, suzama, mučeništvom, požrtvovanjem. Mnogi i mnogi milioni. To je najveća vojska koja je sabrana – vojska Hristova u onome svetu to je najmnogobrojniji narod – narod Hristov u onome svetu.
Ali, avaj, braćo moja, moderna Evropa okrenula se od drveta života i pošla zmiji na razgovor kao naša pra baba Eva. I uhvatila je veru sa đavolom i stvorila pakt sa đavolom. Dala je obavezu i primila obećanje. Obaveza glasi: odreći se Hrista i skrenuti s puta jevanđelskog; krasti, lagati, otimati, uživati, bludničiti, ubijati, činiti sva bezakonja i stvarati sve napravde. A obećanje glasi: Ako tako budete činili bićete bogovi. I Evropa naših dana uveliko ponavlja propali pokušaj babe Eve, Kaina, Jude i ostalih zvučnih slugu satanskih. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *