KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
LVI
Sveta Prečista, Sveta Prečista! To je Bogorodica ko joj pretci naši posvetiše najlepše od svojih zadužbina. Rekao je Gospod: Blaženi čisti srcem, jer će Boga vi deti. Sveta Prečista zove se tako što ne samo da je Bo ga videla no Boga u telu svome nosila. Zbog toga se ne zove Sveta Čista nego Sveta Prečista.
Glavno poglavlje evropske kulture govori o čistoći. Revnost za čistoćom postala je manijom za čistoćom. No nažalost, i ovde je Čivutin umešan. Pod čistoćom moderna Evropa ne razume neku drugu, dublju, skriveniju i bitniju čistoću nego samo spoljašnju. Sasvim podudarno sa pojmom čistoće kod jevrejskih Hristoubica pre dve hiljade godina.
Jer i fariseji su revnovali za čistoćom ne manje nego moderni Evropejci. Tako piše u Jevanđelju. U Jevanđelju Božjem piše kako su se fariseji trudili do brižnosti modernih hirurga, da čaša i zdjela spolja budu čiste. Čistunci čivutski oštro su ukorevali učenike Hristove što neopranih ruku uzimaju hleb i jedu. Jer piše: fariseji i svi Jevreji ne jedu dok ne umiju ruku do la kata, držeći se onoga što im je ostalo od sta rih… I kad dođu s pazara, ne jedu dok se ne umiju; i još mnogo ima što su primili te drže: peru čaše i žbanove i kotlove i klupe (Marko 7.). Sve čiste vodom kojom i rublje, ništa suzama i ognjem. Zaista pra vi moderni ljudi staroga doba i pravi praoci modernih čistunaca u Evropi, koji takođe znaju samo za jednu vrstu nečistoće, a to je telesna, i za jedno veštastvo pranja, a to je voda. He bruji li u našim ušima i iznad ušiju po svednevno klika evropskih judaista: vode, vode, vode! vo dovod, vodovod, vodovod. Kupatila, kupatila, kupatila! Čistoće, čistoće, čistoće! I svi klonuše od umora perući se i čisteći se spolja. I kad ih pogledaš, vidiš ih vazdan da idu u čistom odelu i sa čistim telom od veče re do jutra. Ujutru se opet svi peru i čiste i kupaju. I sva ta čistoća s velikim trudom stečena, nikako im ne traje duže od jednoga dana. Pa opet iz početka. Opet uživanje i kupanje i pranje, i prskanje; opet pitanje vodo voda i kupatila. Jer ako propuste samo jedan dan da se ne operu i ne okupaju, oni veruju da zaudaraju nepodnošlji vim smradom sebi i drugima. I stide se. I kod njih; kod modernih Evropejaca kao i kod njihovih Hristobornih jevrejskih magistra – ne postoji stid od neke druge ne čistote izvan telesne, spoljašnje. Oni znaju samo za smrdljiv zadah tela, ali za smrdljiv zadah duše ni čuli nisu. Grobni zadah grabeži i zlobe od duševne neopranosti ne osećaju.
Vo vremja ono priđoše fariseji i književnici – praoci modernih šovinista i lepopisaca – priđoše ka Isusu te mu prekorno rekoše: Zašto učenici tvoji ne žive onako kako nam je ostalo od starijeh nego jedu hleb neumivenijem rukama? Odgovori im Mesija u prave dnom gnevu svome: (isti odgovor daje farisejima pre 2000 godina i modernim Evropejcima): Sad vi fariseji spolja čistite čašu i zdjelu a unutra vam je puna grabeži i zlobe. Bezumni, dajite milostinju od onoga što je unutra i gle, sve će vam biti čisto.
No ove reči Hristove niti su razumeli jerusalimski fariseji niti ih mogu razumeti moderni intelektualci. U svom fanatičnom besu za spoljnom čistoćom, oni ne mogu da trpe čoveka čija koža nije izribana i lice dobro umiveno. Samo postoji jedna razlika i ne mala, između obrezanih Jevreja i neobrezanih Evropejaca: Jevreji su bili robovi spoljašnje čistoće u ime Boga Jehove a Evropejci u ime biologije. Jevreji su mislili da se spoljašnjom čistoćom brane od neznaboštva, a Evropejci (u korenu bezbožni) misle da se spoljašnjom čistoćom brane od mikroba, od zaraznih nevidljivih crvi. Ni Jevrejima ni Evropejcima nije ni na um padalo, da spoljašnjom čistoćom postižu neki drugi cilj izuzev da ne smrde pred nosom svojih gostiju. A kad Hristos kaže: Blaženi čisti srcem jer će Boga videti – to je jedan pozitivan program, ne odbranbeni nego vizionarski. Oni koji čiste svoje srce ne čine to da ne bi videli demone kao Jevreji niti mikrobe kao Evropejci, nego da bi videli Boga.
O, Hriste, himalajska visino nad smrdljivom baruštinom! Strpi se i otrpi se. I naredi slugama tvojim da ne sustanu propovedajući čistoću unutarnju, čistoću srca. Proste mase narodne razumeće i prihvatiće njene ruke, prihvatiće se onoga što je teže, a to je očišćenje duše i srca od zlobe i pakosti, i zavisti i nemilosti i bezboštva i svakog zločinstva. Dok će meke ruke uvek tražiti samo vode da se spolja operu od smrada da bi mogle vršiti smradna dela.
Hriste blagi, pomozi nam očistiti srca svoja, i po molitvama Svete Prečiste spasi nas! Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *