KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
XLVIII
U nekom gradu bijaše jedan čovek koji niti se Boga bojaše, niti ljudi stiđaše.
U naše vreme, braćo moja, Evropa je jedan takav grad, sa mnogim ljudima koji niti se Boga boje, niti se ljudi stide. To je bolest koju kao i svaku bolest treba objasniti.
Zašto se mnogi Evropejci niti Boga boje, niti ljudi stide? Objašnjenje je prosto: zbog toga što je pokvaren pojam o Bogu i pojam o čoveku. Kad ljudi pokvare pojam o Bogu, prema svojoj pokvarenosti, onda se ne boje Boga; a kad pokvare pojam o čoveku onda se ne stide ljudi.
Strah imaju ljudi samo od Boga kao veličanstvena cara, Tvorca i Sudije. A stid imaju samo pred svetim ljudi ma; ne pred osionim i bogatim i učenim, nego samo pred svetim. Ali kad se omalovaži Bog i kad se omalovaži svetac, onda ljudi niti imaju strah od Boga, niti stid od ljudi.
U savremenoj Evropi omalovažen je Bog i svetac; zato Evropejci niti se Boga boje, niti se ljudi stide. I ni šta u Evropi nije više omalovaženo, nego Bog i svetac.
Ako Bog nije svemogući Tvorac vasione, i veličanstve ni Car i Gospodar neba i zemlje, svevideći, sveznajući, i večni, koji kao pravedni Sudija sudi svakome po delima njegovim, onda se ljudi neće bojati takvoga Boga. Jer, valjda neće se niko bojati izmišljenih božanstava, bezumnih gatara, koji pod kapom univerzitetskom i doktorskom gataju o prirodi i o materiji kao nekim božanstvima. Takvih nemuštih bogova niko se neće bojati. I valjda se niko neće stideti Voltera i Napoleona i Marksa, ni ti drugih sličnih njima, koje je Evropa stavila u svoj „panteon“ bez oreola svetitelja; a taj panteon, to je jedna mračna izba, u koju nikad niko nije doveo ni jednog bolesnika da bi ozdravio. Jer, jedno je vulgarni velikan kao Enoh, Og, Golijat i Navukodonosor, a drugo je, sasvim drugo, svetac Božji. Niko se dosad nije uplašio od evropskog profesorskog božanstva prirode. Niti smo ču li da se ikad iko postideo, pri ma kom nedelu svome, od Napoleona, ili Voltera ili Marksa.
Aj, braćo moja, niko se ne boji lažnih bogova, niti stidi nesvetih ljudi. Narod se boji samo od pravoga Boga i stidi samo od pravih, tj. svetih ljudi.
Za savremenu univerzitetsku Evropu, Bog koga se treba bojati i ljudi kojih se treba stideti, pripadaju davnoj prošlosti. Univerzitetska Evropa je istucala svoga Boga u stupi i razbila u bezbrojne atome, protone i elektro ne, od kojih se jedva noge mogu očistiti. Ko da se boji takvoga ništavnoga Boga! Mesto svetaca stavili su u prve redove i u novinama, i u dvoranama, i u knjigama, bankare, političare, književnike, fariseje i sadukeje. Nijednog sveca. Evropa više ne rađa svece. Kao da se za rekla da rađa samo one velikane, pred kojima se ne mora niko stideti! Ako niste znali u čemu je pad Evrope do ništavila, onda znajte: u tome što je izgubila pojam o strašnome Bogu i svetom čoveku. Ovakva kakva je danas pred našim očima Evropa će pre staviti u red idealnih ljudi faraona i Amalika i Senaherima i Navukodonosora i Aleksandra i Avgusta i Tiverija i Iroda, nego li sve toga Avrama, Isaka, Jakova i Josifa, ili Isaiju, Jeremiju, Jezekilja, i Danila, ili Mateja, Marka, Luku i Jovana i Pavla. Evropa je odbacila hagiografiju, pa je zagrlila grandomaniju.
Ko će je izlečiti? Niko. Baš niko. Jer, niko se ne nameće za lekara onome ko misli da je zdrav. Evropa ne ma ni leka, ni lekara, zato što ona smatra sebe zdravom, iako svi kontinenti bruje o njenoj teškoj bolesti, čak i o nekom ludilu.
A vi, Srbi gde ste? Milioni Srba boje se Boga i stide se svetaca Božjih. Gde se nalazite vas nekoliko stoti na što stojite ispred naroda srpskoga: da li ste sa Evropom ili sa svojim narodom? Ako kažete da ste sa Evropom, onda se brzo lečite da ne bi zarazili svoj narod. Ako li kažete da ste sa svojim narodom, pazite da se ne uhvatite u laži. Jer nije lak put narodni. To je uzan i tesan put posta i molitve i milostinje. Ali to je jedini spasonosni put. Bogu neka je slava. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *