KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
XLVII
Jedan čovek imaše dve kćeri. Pa se mlađa kći odeli od svoga oca i otide u daljnu zemlju i rastoči tamo ima: nje svoje živeći besputno.
U Hrista Spasitelja behu s početka dve kćeri: Azija i Evropa. Azija je predstavljala stariju kćer, a Evropa mlađu. I veoma ljubljaše Hristos mlađu ćerku svoju, i mlađa kći ljubljaše Hrista i življaše s Njim bez deobe hiljadu godina. Ali, posle hiljadu godina Evropa omrze Hrista, roditelja svoga, i ona se poče deliti od Njega. Malo po malo dok se sasvim ne odeli i ne pođe u zemlju tuđu, tj. u zemlju nebožju, neznabožnu, na đubrište sa koga ju je Hristos uzeo, očistio i u carski dvor uveo.
I osiromaši Evropa bez Hrista, i ogoli i oprosjači tako, da joj niko u svetu nije želeo pružiti ruku da se s njom rukuje, bojeći se da ona ne ukrade tuđu ruku. Jer, ko je bez Boga, taj je i bez poštenja. Ko je bez Boga, taj je i bez istine i bez milosti. Jer je rečeno od vidilaca: „Milost i istinu ljubi Gospod“. Ali koji izgube Gospoda, ne mogu nikako zadržati milost i istinu. I tako, odelivši se od Gospoda, Evropa se odelila od milosti i istine. Potpuna paganska tama pokrila je njenu dušu. I ona ništa nije videla. Jadna, gladna, siromašna, gola, slepa. To je Evropa postala kada se odelila od svog duhovnog Roditelja, od Hrista preko roditelja.
U svojoj krajnjoj bedi, Evropa ipak ne beše izgubila gordost plemićku. Prezrena od svih kontinenata, ona je još uvek prkosila čovečanstvu hvalom svojim čudesima. U suštini njeno geslo je glasilo: nije Hristos čudotvorac, no ja, Evropa, ja sam čudotvorac. Ja sam pronašla busolu, ja sam izbrojala zvezde, ja sam izradila mikroskop i teleskop, ja sam izračunala dužinu i širinu vasione, ja sam pronašla travu za lekove, ja sam izmislila noževe za hirurgiju, ja sam napravila dinamit za rušenje stena; ja sam izgradila sprave za letenje i sprave za gnjuranje i sprave za plivanje; ja sam boginja pronalazaka mašina, parnih brodova i železnica, električnih sprava i naprava, ja pronalazačica telegrafa i telefona, i radija i televizije. Ja pa ja, pa ja, pa ja! Ja sam u ovom veku glavni čudotvorac. Ne postoji više Bog čudotvorac; to je bajka starih glupih vremena. Postoji samo Evropa kao čudotvorac.
Aj, braćo moja, jeste li čuli reč bludne kćeri? Jeste li čuli hvalisanje osiromašene, ogolele ogladnele aristokrate? Nije ona ništa, ali hvali se kao da je sve. Ne ma ništa, a hvališe se kao da je ceo svet njen. Ističe pred svima da bi je svi poštovali, međutim, svi je preziru. Maže se i bojadiše lice svoje da se pokaže lepa, ali svi je se gade i gnušaju kao najveće rugobe.
Starija kći Hristova, Azija, ne može da gleda Evropu. Na oči joj je gadna, na uši disharmonija gorka, pod nosom smradna, pod prstima rapava i gnila. Ne može da je podnosi, Azija Evropu.
Pa ovako odgovara Hristova Azija otpaloj antihrišćanskoj Evropi:
Šta ima što nisi primila? Čime se hvališ? Čime se gordiš? Ako si nešto pronašla, na čijoj si njivi pronašla, što se hvališ busolom i elektrikom i parnim ma šinama i drugim spravama? Zar nisi sve to našla u dvoru Gospodnju, u koji si uvedena kao gost? Ako ne spominješ Domaćina, onda si lopov. Pa i jesi lopov. Ta i jesi razbojnik, otmičar i tiranin. Sva čudesa tvoja jesu čude sa Božja, koja si i poslednja doznala. Zaista, ti ipak govorim: sva čudesa tvoja jesu čudesa Božja, ali sva čudesa Božja još nisu čudesa tvoja, niti će biti tvoja ni za milione godina. Samo je jedno tvoje, čuj i upamti, ima samo jedno od svih čudesa što nije Božje nego tvoje, Evropo, i samo tvoje. To je zloupotreba svih čudesa Božjih. Božja su čudesa, a tvoja zloupotreba čudesa Božjih. Na pri mer: Božja je leteća mašina, a tvoje je ubijanje ljudi iz te mašine. Božje je plivanje, a tvoje je davljenje. Božje je lečenje, a tvoje je trovanje. Božje je putovanje, a tvoje je rasprostiranje smrada uz put. Božje je spajanje, a tvoje je razdvajanje. Božja je istina, a tvoja je laž. Božja je milost, a tvoja je sebičnost. Šta imaš ti, Evropo, zajedničko sa Hristom, Bogom istine i milosti? Ništa. A ti Srbijo? Što si se postidela i zarumenela? Jer si pošla za Evropom. Udružila si se sa otpadnicom. Povela si se za bludnicom. Ako ćeš promeniti svoj put, neka si blagoslovena. I neka je blagosloven Gospod Bog koji te čeka da se popraviš. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *