KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
XLVI
Dobro od zla može se odeliti i mora se deliti. No, da li se može deliti dobro od dobra? Ne može. Nikako ne može. Niti se može zlo od zla, ni dobro od dobra deliti. Gde je jedno zlo, tu su odmah mnoga zla, nad istim vignjom. Gde je jedno dobro, tu su odmah mnoga dobra pred istim oltarom. Grozd i grozd, truo sav truo; zdrav sav je zdrav.
„Milost i istina idu pred licem Tvojim, Gospode“, govori Psalmist, a na drugom mestu opet: „Milost i istina sretoše se, pravda i mir celivaše se“. Dobro ide s dobrom. Dobro se lako druži s dobrom. Ali, zlo i dobro ne mogu zajedno, kao noć i dan.
Je li vam se dosadilo činiti dobro, braćo moja? Jeste li poželeli i sa zlom jedno kolo poigrati? Aj, nikako. Ne hvatajte se u kolo sa zlom. Jer, ćete postati gadni, i mršavi, i crni, i smrdljivi i odvratni i sebi i drugima. Ako želite biti zauvek lepi i jedri i svetli i blagomirisni i privlačni, ako to želite braćo moja (a ko to ne želi) onda držite se dobra, i samo dobra, i ne mešajte nipošto dobro sa zlom, ni krst sa nekrstom, ni poštenje s nepoštenjem, ni Hrista s Antihristom. I ne hvatajte se u kolo sa zlom, sa nepoštenjem, sa razvratom, sa pijanicama i kockarima i bogohulnicima. Jer, su oni gad pred Gospodom. Ako dakle želiš da ne postaneš gad pred Gospodom i anđelima Gospodnjim i tvojim svetim đedovima i pradedovima, onda se ne ortači sa zlom i ne pobratimi se sa argatima zla.
Ovo vam ne savetujem samo ja. Ovo vam savetuje Božji apostol Pavle. To je onaj Pavle, koji najpre nije verovao u Hrista, kao što i danas mnogi ne veruju, no koji se posle uverio tako silno da je radije priklonio svoju glavu pod mač, nego što bi svoje uverenje promenio.
A dobro činiti da vam se ne dosadi. A malo dalje on to pojačava ovim rečima: Dokle imamo vremena, braćo, činimo dobro svakom, a naročito onima koji su s nama u vjeri (Gal. 6, 9 – 19). Kaže: dokle imamo vre mena činimo dobro! Aj, braćo moja, pomislite koliko imamo vremena? Danas je pogrebeno hiljadu dece, devojaka i momaka. Ko nam jamči, da nećemo i mi biti pogrebeni sutra ili prekosutra? Vidoviti apostol video je to što i mi vidimo, i znao je to što i mi znamo, pa pred sahranu svakoga od nas viče nam: Dokle imate vremena činite dobro. Činite dobro svakome, a naročito onima koji su s vama u istoj veri. Kakvo dobro pre svih dobara? Istina i milost. To je srž Jevanđelja. Poznajte istinu i pokažite milost.
Dobro je rekao srpski narod: bliža je košulja od haljine. Čini dobro prvo svojoj braći po veri, pa svojim rođacima, pa susedima, pa onda daljnim i po veri i po krvi, daljnim i daljnim do najudaljenijih krajeva zemlje. Da ne budemo kao neki takozvani internacionalisti, koji su spremni da čine dobro onima najudaljenijim, a da svoju najbližu braću, po krvi i veri, ostave da bespomoćno ginu i umiru.
Dokle imamo vremena, činimo dobro, zapoveda apostol Hristov u ime Hrista. Šta to znači? To znači troje, i to:
– Prvo, naviknimo činiti samo dobro. Izvežbajmo se činiti samo dobro. Osetićemo, sladost i radost u tome što činimo ljudima dobro. Ako se krenete za istinom, milost će vas pratiti. Milost i istina ne odvajaju se.
Onda drugo: činimo dobro najpre i prvenstveno pravo slavnoj braći našoj. Nije to malo bratstvo. To je bratstvo od preko dve stotine miliona duša. To su oni koji su s nama jedno u veri. To je jedan veliki svet. Mi nismo u stanju svakome pravoslavnome dati nešto u ruku. Svak to i ne traži od nas. Većina od njih ne žele od nas ni kakav materijalni dar. Žele samo ljubav, saučešće i molitvu. To možemo dati svima. Podajmo dokle imamo vre mena. A sat našega vremena nije izbio. Kad izbije, onda ne možemo činiti ni dobro, ni zlo koje bi hteli. Zato nas apostol žuri vičući: dokle imate vremena, aj, dokle imate vremena, činite dobro! pojmite istinu i činite milost.
Braćo moja! Činiti zlo, to je postala strast Evrope. Tiranisati, svetiti se, pljačkati, prevoznositi se, uništavati, rečju činiti zlo u tome je vaspitana. Tome će Svevišnji ubrzo učiniti kraj. Ako želite Srbi, da to ne bude i vaš kraj, onda se vežbajte činiti dobro, revnovati za dobro, ginuti za dobro. Jer, dobro to je Bog, to je Hristos, to je slava i pohvala, to život i besmertije, to pojanje i klicanje anđelskih sila, juče, danas i sutra i na vek veka. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *