KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
XLI
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. To je poče tak svake hrišćanske molitve. Tim rečima mi se obraćamo nevidljivome Bogu, jedinome u Trojici, i Njegovim angelima i svetiteljima u onome svetu nevidljivome. Okolo nas nalaze se duhovi svetlosti i duhovi tame. I jedni i drugi paze na svakoga od nas i čekaju kome ćemo se od njih mi privoleti, da li duhovima svetlosti ili duhovima tame. Kada se privolimo jednima bilo mislima ili reči ma ili delima, onda oni drugi odstupaju od nas. Kad se izjasnimo za duhove tame, duhovi svetlosti udaljuju se od nas, a kada se izjasnimo za duhove svetlosti, duhovi tame beže od nas. Kada izgovorimo: u ime Oca i Sina i Sve toga Duha, onda sve mračne vojske demonske sunovratno padaju jedne preko drugih u Ad, i mi se onda molitveno razgovaramo samo sa silama svetlosti i ljubavi.
U čije ime? U čije ime činiš ono što činiš? Pita li su jevrejski prvaci Hrista Gospoda. A On im je odgovarao, da u ime Oca svoga govori, i u ime Oca svoga deluje. Sin kao predstavnik Oca i Duha Svetoga, kao poslanik Svete Trojice, dakle sve je govorio što je govorio i sve je činio što je činio. Pa kad je On kao gospodar svih stvorenih stvari priznavao da u ime Oca svog dolazi, u ime Oca govori, u ime Oca čini čudesa, kako bi onda mi, sitni i neznatni, usudili se reći da u svoje ime živimo, u svoje ime krećemo se, u svoje ime govorimo i u svoje ime dejstvujemo? Šta je naše ime? Ko smo mi? Svak se u ovom svetu javlja u ime nekoga većega i poznatijega. Tako i mi kao hrišćani u ime Hristovo. Kad ka žemo u ime Hristovo, mi se time predstavljamo ko smo i čiji smo i od koga smo poslati i kome se vraćamo i od koga očekujemo nagradu.
U čije ime? Svakome strancu mi postavljamo to pita nje. Ko god kao nepoznat dolazi k nama, mi očekujemo da pokaže ličnu kartu ili pismo nekoga našeg prijatelja. Inače nam nepoznati postaje sumljiv. U čije ime činite to što činite? Pitale su one satanske starešine u Jerusalimu Hristove apostole. U čije ime govorite? U čije ime krštavate? U čije ime isceljujete bolesnike? U čije ime činite tolika čudesa?
Odgovor je glasio, i od Petra i Jovana, i od Filipa i Tome, i od sviju apostola jedan i isti: u ime Isusa Sina Božjeg, pravednika, koga vi ubiste.
U jednoj zemlji idu poslanici u inostranstvo u ime kralja, sudije sude u ime vladara, stražari hvataju zlo tvore u ime zakona, Kalfa se javlja u ime majstora, sin dolazi umesto oca, ćerka u ime majke, učenik u ime učitelja i mlađi u ime starijega. Sav vazduh bruji svakoga dana: ja govorim u ime toga i toga, ili ja dolazim u ime toga i toga, ili ja činim u ime toga i toga, ili ja ti dajem, ili ja ti oduzimam, ili ja ti sudim, ili ja ti praštam u ime toga i toga. To je zemaljska jerarhija. Svak ko se javlja u nečije ime mlađi je od onoga u čije se ime javlja.
A onaj mudri Pavle apostol, koji je rođen u Tarsu i koji je najpre gonio Hrista i Hristove sledbenike, a po sle napisao četrnaest poslanica Jevrejima i neznabožci ma, ovako zapoveda svima krštenima: I sve što god činite riječju ili djelom, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista (Kol. 3, 17).
Sve što činite, sve činite u ime Gospoda Isusa Hrista. Ko je poslušao ovu reč apostolsku? Poslušali su Srbi. Poslušali su srpski župani, kraljevi, carevi, kneževi, despoti i voždi, koji su pisali povelje počinjući ovako: U ime Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista.
Poslušali su srpski patrijarsi, episkopi i sveštenici, koji su učili narod srpski da u vreme mira živi u ime Gospoda Isusa po zakonu njegovom, a u ropstvu da trpi i umire u ime Gospoda i Spasa Isusa Hrista.
Poslušao je sav srpski narod, koji što god je činio, činio je prekrstivši se u ime Isusa Hrista: i kad je krštavao, krštavao je u ime Gospoda Isusa Hrista, i kad je venčavao, venčavao je u ime Gospoda Isusa Hrista, i kad je kumovao, kumovao je u ime Gospoda Isusa Hrista, i kad se bratimio, bratimio se u ime Gospoda Isusa Hrista, i kad se zavetovao, zavetovao se u ime Gospoda Isusa Hrista, i kad je primoran bio ratovati, ratovao je u ime Gospoda Isusa Hrista, i kad je zidao, zidao je u ime Gospoda Isusa Hrista, i kad je orao, orao je i sadio u ime Gospoda Isusa Hrista.
Braćo moja, Isus Hristos je Bog srpskog naroda. U ime Njegovo Srbi su činili sve što su činili, osim zločina i bezobrazluka. Sve veliko, uzvišeno, božansko, svetlo, dobro, razumno, što Srbi imaju, sve je u ime Gospoda Isusa Hrista.
Zato, braćo moja, ne slušajmo one praznoglave koji vi ču: u ime kulture, ili u ime nauke, ili u ime progresa, To je sve ubica satanski. Nego recite ovako: i mi kao sveti oci naši živeli smo u ime Isusa Hrista. Tako do sad, tako i od sad. Gospodu Isusu Hristu neka je slava na vek veka. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *