KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
XXXIII
Božje izbranje, braćo moja, od početka se razlikuje od ljudskog izbranja.
Bog izabra Avrama bezdetnog starca od sto godina da bude plodniji od svih ljudi u svetu, i da mu potomstvo bude mnogobrojno kao zvezde na nebu i kao pesak na obali morskoj. I bi tako.
Bog ne izabra kulturne Rimljane, ni presite Egipćane, ni umetničke Jeline, niti mudre Indijane da mu budu izabrani mesijanski narod, nego izabra robove jevrejske. Narod nikakav, nepismen, gladan, jadan, narod robova, ćerpidžija, narod koji je živeo u kulačama od slame i blata, bez nauke, bez umetnosti, bez poezije; bez gradova i bez sela, bez države i bez slobode. Bog izabra ne moćnog faraona misirskog, nego čobanina Mojseja da preko njega objavi tablice svojih glavnih deset zapovesti, bez kojih narod ne može ostati kao narod, ni država kao država.
Bog izabra težaka Gedeona, da izbavi narod Izrailjski iz ropstva medijanskog. Koga izabra? Najmanjeg od najma njih, kao što sam Gedeon priznaje anđelu koji mu to pri zvanje objavi: Eto, rod je moj najsiromašniji u plemenu Manasijinu, a ja sam najmanji u domu oca svojega (Sud. 6, 15).
Bog izabra Davida čobanina i seljaka, da mu bude junak u boju, i pesnik i prorok, i car na prestolu, kakav ne beše nikad, ni pre ni posle.
Bog izabra Amosa govedara da mu bude prorok i da opominje narod i ukoreva careve.
I tako redom, ima mnogo zapisanih primera gde Bog uzdiže maleno da posrami veliko, i uzvisi neznatno da postidi hvalisavo. Ali sve je to samo senka onoga što se dogodilo kad je Bog lično kao car careva sišao u posetu.
Koga izabra Gospod kada siđe među ljude, kad se rodi od Presvete Deve Marije i Duha Svetoga, kad se javi ljudima kao strašni i blagi Mesija sveta? Vaistinu, ne izabra ni rimske ćesare, ni jelinske pesnike, ni misirske mađioničare, ni arapske matematičare, ni persijske zvezdare, ni vavilonske ciglare, ni indijske filosofe, ni kitajske mudrace, nego izabra… Koga izabra Gospod? Izabra ribare galilejske i siromahe judejske, najneznatnije i najnepoznatije, najbednije i najodbačenije.
Koga izabra Bog kad htede Rusiju osloboditi od iga tuđinskoga? Jednog zanatliju Milina.
Koga izabra Bog kad htede učiniti kraj tiraniji muha medanskoj u Evropi? Izabra seljake i kaluđere šumadijske: Karađorđa, Miloša, Hadži -Stevana i ostale.
Aj, braćo moja, takav je način Božji: On dopušta da vrhovnici u jednom narodu, književni i kulturni i učeni i premudri u očima svojim, upropaste Božju stvar u ovo me svetu, upropaste narod, upropaste državu, pa da Bog posle popravlja njihovu pogrešku preko najmanjih, najsiromašnijih i najneznatnijih. Zašto tako? Prosto zato da bi svet video da to Bog popravlja a ne ljudi. Bog čini bezdetnog Avrama mnogočadnim. Bog čini čudesa kroz Mojseja. Bog daje silu i pobedu Gedeonu. Bog daje viteštvo i pesništvo Davidu i mudrost Solomonu, sinu Davidovu. Bog prorokuje šta će biti kroz govedara Amosa. Bog opasuje silom plašljive ribare i bogati ih mudrošću i rečitošću kojoj sav svet ne može odoleti.
Zbog toga od uvek Bog bira ono što je nejako među ljudima, da bi pametni videli Njega, prejakoga, sakriveno ga iza nejakoga.
I bira oduvek ono što je nejako i nemudro u očima ljudi, da bi svet video Njega, premudroga, sakrivenoga iza neuka i nemudra.
I bira ono što je neslavno, neplemenito, neotmeno, da bi svet poznao iza toga Njega, najslavnijeg, najplemenitijeg, najotmenijeg.
Kad se javi veliki čovek u svetu, on javlja sebe, a ne Boga. A kad se javi malen čovek sa velikim zadat kom u svetu on javlja Boga, a ne sebe. Izabravši male ne ljude Bog kroz njih sve objavljuje i potvrđuje. Jer, kad ćesar ili faraon ili maharadža učine neko delo, onda ljudi kažu: to je učinio ćesar, ili faraon, ili maharadža. Ali, kad preprosti ribar Petar i Jovan iscele hromoga od rođenja, onda svet kaže: to je Božje delo! Ne dadu ve liki da se Bog kroz njih javi. Zato se Bog objavljuje preko malih i malenih, i slabih i neznatnih.
Braćo moja, samo ona dela koja su apostoli počinili dovoljan su dokaz Božjeg prisustva, Božje sile i Božje promisli. Otvorite oči i videćete. Promislite i razu mećete. Verujte i bićete spaseni. Bogu neka je slava na vek veka. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *