KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
XXIX
Svako stvorenje Božje velika je tajna, zapečaćena sa mnogo pečata. Tek što se jedan pečat skine, drugi se javlja. Nikad um čovečji, sam po sebi, bez Tvorčeve pomoći ne će moći slomiti poslednji pečat na tajni ma kojega bića i ma koje stvari u prirodi. To nije ni potrebno.
I sudba pojedinih ljudi i naroda velika su tajna. I da nam blagi Stvoritelj naš nije ponudio ključeve ovih taj ni preko svojih proroka i ugodnika, Staroga i Novoga Zaveta, mi ne bi znali ništa, niti bi ikada mogli pro naći ključeve tajanstvenih sudbi ljudi i naroda. I sudba srpskoga naroda je velika tajna. Upravo stradanje maleno ga srpskog naroda, koje prevazilazi stradanje svih zapadnih naroda kroz istoriju, najtamniji je list u sudbinskoj knjizi ovoga naroda. Niti se taj list dade pročitati bez onoga dogleda što se naziva Sveto pismo.
A u Svetom pismu život je ljudski opisan kao savez. Od različnog saveza ljudi i naroda proističe i različita sudba ljudi i naroda. Uglavnom, dve su vrste saveza, i to: ili sa Bogom i onim što je ugodno Bogu ili pak sa protivnikom Božjim i sa onim što je protivno Bogu. Adam i Eva držali su se najpre verno saveza sa Bogom, pa su posle pogazili ljubav Stvoritelja svoga i vezali se savezom sa satanom. Najjači i odlučni potez Božji da istrgne rod ljudski iz sramnog saveza sa satanom učinjen je kroz Gospoda Isusa Hrista: Satana je pobudio svoje saveznike u ljudskom obliku da ubiju Hrista. Ali je Hristos vaskrsao svojom božanskom silom, i svojim vaskrsenjem pobedio je i satanu i sve njegove saveznike. Pri rastanku sa svojim učenicima rekao je pobedonosni Spasitelj: Dade mi se sva moć na nebu i na zemlji.
Sa ovim svemoćnim Hristom Spasiteljem sveta vezao je srpski narod savez onda kada se u ime Njegovo krstio i Njegovom naukom prosvetio i oblagorodio. I s tolikom se ljubavlju srpski narod predao Hristu i s takvim poverenjem pošao za Njim kao malo koji drugi narod na Istoku i kao ni jedan drugi narod na Zapadu. No, i Hristos je pokazao neopisanu ljubav prema Srbima. U toj neopisanoj ljubavi Hristovoj prema Srbima, tu je ključ velikih stradanja Srba kroz mnoge vekove, kao i ovih novijih u našem veku. Ko ima malu ljubav prema nekome, malom kaznom kažnjava svoga nevernoga druga. A ko ima veliku ljubav, većma i bije nevernoga druga, u tome je ključ taj ne. Sve što Srbi imaju velikog, svetog i slavnog kroz hiljadu godina, sve im je to došlo od Hrista. Ali su sa vez ljubavi sa Hristom Srbi pogazili, ako ne svi a ono mnogi, i ne jednom nego mnogo puta. I mi smo zbog toga bili bijeni, onako ljuto bijeni kako samo uvređena božanska ljubav ume da bije nevernoga druga; bije, ne da ubije nego da ga otrgne od saveza sa đavolom – satanom. Jer otpad od Hrista znači savez sa satanom, protivnikom Božjim. A savez sa protivnikom Božjim znači savez sa smrću, savez sa grobom, savez sa nepravdom, savez sa mrakom, savez sa svakim zlom i glupošću, što sve vodi u večnu propast, kako pojedince tako i narode (Is. 28, 18).
Ili ko može reći, da se Srbi kroz ceo devetnaesti vek nisu odvajali od saveza sa Hristom, malo po malo, no neprekidno sve do u naše dane, do poslednja dva grozna rata? Odvezujući se od saveza sa Hristom, mi smo se vezivali za sve antihrišćansko, podražavajući Zapadnu Evropu, davno odvezanu od saveza ljubavi Hristove a uvu čenu u savez satanske mržnje čoveka protiv čoveka, i čoveka i naroda protiv Boga.
Pred mojim vidom stoji ovaploćena tajna stradanja srpskog. Pa znajući tu tajnu jasno, ja mogu samo u ime Hrista i u ime svetih pokolenja srpskih iz prošlosti, svetih i slavnih predaka vaših, da vam viknem kao Jeremija: Hodite sjedinite se s Bogom savjezom vječnim (Jer. 50, 5). Ili rečima crkve koja uz Časni post poziva svoju decu ovim rečima: „razrješitesja ot velikago sojuza nepravdi“. Neka svi vaši savezi sa ovim svetom budu ništa prema savezu sa Hristom. Braćo, ne vređajte više ljubav Hristovu, da bi izbegli gnjev ljubavi. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *