KROZ TAMNIČKI PROZOR

 

KROZ TAMNIČKI PROZOR
PORUKE SRPSKOM NARODU IZ LOGORA DAHAU
 
XXIII
Pridite poklonimo se caru Bogu našem. To je poziv svetih proroka i svetih apostola. To je poziv crkve. I svi koji su se odazvali nisu se postideli.
Pridite poklonimo se kulturi, carici našoj, i boginji. To je poziv modernih bezbožnika. To je poziv novih idolopoklonika. I svi koji su se odazvali tome pozivu, umrli su postiđeni i razočarani.
Pridite poklonimo se Hristu caru Bogu našemu. Tako su vikali mučenici hrišćanskim mučiteljima svojim idolopoklonicima. A mučitelji su njima preteći govorili: Ako se ne poklonite kipu ćesarevu, onda ste izdajnici i veleizdajnici. Jer je ćesar Bog na zemlji, njemu se treba klanjati. Na to su mučenici, u krvi i ranama do poslednjeg izdisaja odgovarali. Samo je jedan jedini čovek u svetu bio pravi, večni i besmrtni Bog, a to je Gospod naš Isus Hristos od Deve rođeni, koji je za nas umro i za koga evo mi umiremo. Umro je i vaskrsao je, i nije sad mrtav, nego živ. Priđite, dakle, bedni neznabošci i po klonimo se svi besmrtnom Hristu caru Bogu našemu. – Ko je god poslušao ovaj poziv svetih junaka Hristovih, taj se nije nikad postideo, i nije se plašio od smrti ne go se radovao smrti.
Pridite poklonimo se našim velikanima, u našem nacionalnom Panteonu. Tako viču šovinisti svih naroda, na žalost hrišćanskih. Naši velikani, naši veliki vo đi, naučnici, lekari, knjigopisci, drvoresci, slikari, pevači i političari, glumci i skakači – to jesu naši bogovi; u druge bogove mi ne verujemo. No, recimo, neka majka dovede poludelog sina, pa kaže: Čujem da su u vašem Panteonu mnogi bogovi, pa sam dovela mog umobolnog sina, kako bi se vaši bogovi smilovali i povratili mu zdravlje. Tako su mi savetovali i lekari koji su se dugo uzalud trudili da ga izleče. Rekli su mi na kraju: mi mu ne možemo pomoći, jedini Bog to može. Pa, kako u vašem Panteonu, čujem, ima mnogo bogova, to sam ga ja i dovela tim mnogim bogovima da ga izleče, a ja ću učiniti prilog koliko god mogu. Ima, istina, i crkava gde se govori o jednom Bogu, ali ja, kao prosta žena, računam što je njih više to je i pomoć sigurnija. – Idi, ženo oda tle, odgovaraju ljuto šovinisti. Naši bogovski velikani žive jedino u našoj uspomeni a u Panteonu se čuvaju samo njihove kosti. Na to će im reći žena: oprostite, gospodo moja, prevarena sam. Niko mi nije rekao da je vaš Panteon samo jedna zbirka kostiju, jedna kosturnica mrtvih, nego drukčije, drukčije…
Pridite poklonimo se samome Hristu caru i Bogu na šemu. Tako trube svešteni trubači po svoj vasioni, evo već dve hiljade godina. Nema cara osim Hrista. Nema Bo ga osim Hrista. Nema Spasitelja osim Hrista. Nema iscelitelja, ni vaskrsitelja, osim Hrista. Ajdete, deco Božja, pridite, poklonimo se i pripadnimo s vapajem za pomoć samome Hristu caru i Bogu našemu. Ko god je poslušao ovaj trubni glas, taj je u životu pravo hodio, u mukama junački se borio, na smrti se radovao, a u onom svetu sa Hristom carovao, i caruje. Vaistinu, niko se nije postideo.
Pridite, poklonimo se zlatu. Zlatom se može sve ku piti. Zlato je naše jedino svemoćno božanstvo. Tako viču mamonisti, sledbenici prastarih poklonika demonu – mamonu.
Drugi opet viču: pridite, poklonimo se čeliku. Čelikom se može sve pokoriti. To je božanstvo modernog vremena.
Ali koji su se god poklonili zlatu, umrli su od gladi. I koji su se poklonili čeliku, od čelika su poginuli.
Uvek, početak dao je za pravo satani, ali je kraj uvek dao za pravo Hristu.
Zato svi vi, koji ste se osvrtali, ne osvrćite se više. I koji ste se kolebali, ne kolebajte se više. I koji ste sumnjali, ne sumnjajte više. Zar vas nije naučilo krvavo iskustvo. Sve je obmana i varka izvan Hrista. Zato pri dite i poklonite se Hristu caru i Bogu našemu. Amin.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *